»Et billede kan få dig til at sige mere end 1000 ord«

Vi har vendt den kendte talemåde “Et billede siger mere end 1000 0rd”, for det er det, der sker, når inspirerende motiver indgår i kommunikation og refleksion.

Dialoogle er udviklet til at understøtte den visualisering, der sker i hjernen, når vi tænker og taler. Vi skaber billeder i hjernen, når vi læser og lytter til hinanden. Læs fx denne sætning: “Jeg gik en tur, og på toppen af en skrænt så jeg en fantastisk solnedgang ude over havet, mens 12 svaner flød fredfyldt rundt i vandkanten.” Nu ser du et billede for dig. – Men billedet vil være forskelligt fra person til person, og her kommer Dialoogles styrke ind. Ved at bruge et billedkort til at fortælle ud fra, eksternaliserer vi vores hjernes billeder til motivet foran os, som bliver en fælles reference. Det kalder vi Visual Talking.

Dialoogle er et unikt værktøj til at starte, forny, nuancere og kvalificere samtaler mellem mennesker.  Motiverne er skabt til at stimulere dialog, inspirere til kreativitet og lette formuleringen af følelser, meninger, tanker og ideer. Ud over at gøre samtalen sjovere, er billederne med til at få ordene til at flyde mere frit. Dermed kan billedkortene øge samtalens værdi og skabe uventede og fantastiske resultater for dig og dem, du kommunikerer med.

Konceptet bygger på, at billedserierne skal kunne bruges til alt af alle i hele verden. Dialoogle benyttes af brugere i mere end 40 lande – lærere, pædagoger, ledere, coaches, HR-folk, konsulenter, terapeuter, psykologer, psykiatere, historiefortællere, instruktører, musikere, præster, familier og mange flere.

Dialoogle fungerer for alle, der ønsker at forbedre kvaliteten af ​​en samtale i enhver sammenhæng. Uanset om der er tale om én-til-én dialoger eller samtaler i større grupper, kan værktøjet hjælpe med at guide og skabe samtalen.

I Danmark benyttes Dialoogle fx af:

  • Mange af de største danske og internationale virksomheder
  • Konsulent- og kursusvirksomheder
  • De fleste universiteter
  • Flere end 700 grundskoler og efterskoler
  • Gymnasier, handelsskoler og erhvervsuddannelser
  • Børnehaver og fritidsordninger
  • Plejehjem, bosteder og behandlingshjem
  • Social- og sundhedsforvaltninger og kriminalforsorg
  • Menigheder, spejdere, sportsforeninger og private

Klik på billederne nedenfor og se hvad deltagere har knyttet til motiverne.