Ny frivillig bestyrelse – hvad brænder I for?

Tydeliggør visioner hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer og få et overblik over bestyrelsens samlede drømme og værdier.

  1. Spred Dialoogle Magnumkort ud på gulvet.
  2. Bed alle vælge et billede, der fortæller, hvorfor de er trådt ind i bestyrelsen, og hvad de brænder for. Nogle vil måske have svært ved at vælge. Tal om forskellige bevæggrunde, mens I går rundt og kigger på billederne.
  3. Bed deltagerne fortælle om deres billede til hele gruppen. Under fortællingerne er det ikke tilladt at stille spørgsmål eller kommentere.
  4. Når alle har fortalt om deres billede, holder de det op foran sig, så andre kan stille spørgsmål eller kommentere. Som leder af processen kan du starte med at spørge ind til de fortællinger, som var lidt abstrakte. Du vil gerne gøre en forskel, har du konkrete eksempler på hvad det er for dig? Du vil gerne sikre god trivsel, hvad er god trivsel for dig? Du vil gerne ændre kulturen, hvad drømmer du om, når du tænker en ændret kultur? Osv.
  5. Når alle har haft lejlighed til at spørge og kommentere, beder du deltagerne medbringe deres kort, og så flytter gruppen sig et andet sted hen. Fx til et hjørne af rummet, et andet lokale eller ud i gårdhaven. Bed deltagerne lægge deres kort, så I kan betragte helheden: Værdierne, drømmene og visionerne.
  6. Spørg ind til det fremtidige arbejde i bestyrelsen. Fx: Hvordan sikrer vi os et godt samarbejdsklima i forhold til de visioner, værdier og drømme, vi har? Har I et bud på, hvor vi er om et år? Hvordan bruger vi bedst alle de tanker og drømme denne bestyrelse tilsammen rummer?

Det er en god idé at give god tid til denne øvelse.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.