Når strategien skal sidde lige i skabet

Marie Bamberger er professionel interviewer hos Kantar Gallup

Marie Bamberger fortæller hvordan hun med Dialoogle kan få den mest præcise og brugbare indsigt frem i en fokusgruppe.

Når man skal lægge strategi i et politisk parti eller en virksomhed, er det ikke ualmindeligt, at man får testet sin profil i en fokusgruppe. Sådan kan man nemlig få yderst værdifulde pejlinger på, hvilken vej der er den helt rigtige at gå.

Marie Bamberger er kvalitativ researcher i analysevirksomheden Kantar Gallup. Her bruger hun Dialoogle til at komme i dybden og få fat i det mest rene og upåvirkede udtryk for, hvad folk egentlig tænker og føler om et emne.

”En stor styrke ved Dialoogles kort er, at de så at sige er neutrale. Der er for eksempel ingen billeder af kendisser, som folk kan have forudfattede holdninger til. Samtidig er motiverne så enkle, at de simpelthen gør det nødvendigt at overveje, tænke efter og associere,” siger Marie.

”For en kunde i fødevaresektoren skulle vi afdække den stemning, der knytter sig til aftensmåltidet.  – En singlepige valgte det todelte billede af en storby, hvor den ene halvdel henligger i kedeligt, gråt, tåget dagslys, mens den anden halvdel er nattemørk, smuk og stemningsfuld med skinnende lys. Med dette billedkort kunne hun meget præcist formidle, hvordan hun oplevede forskellen på at spise alene og sammen med andre. – Kedsomheden, som singler oplever i forbindelse med alenemåltidet, var en meget værdifuld strategisk indsigt at få for denne kunde.”

For Marie har Dialooglekortene også en vigtig social funktion i fokusgrupper, hvor deltagerne ikke kender hinanden.

”Stemningen bliver uhøjtidelig, når folk kravler rundt på gulvet for at finde det bedste kort. Folk føler sig ligeværdige. Og frygten for at ’svare forkert’ forsvinder,” fortæller Marie Bamberger.

Hun bruger tit den mest enkle Dialoogleøvelse, hvor deltagerne kun vælger ét kort hver.

”Det gør jeg for at holde stramt fokus på det emne, vi arbejder med. Men så bruger jeg til gengæld mange kræfter på at komme i dybden med det ene kort, som hver deltager har valgt. Jeg registrerer, hvordan gruppen reagerer på hinandens kort. Og jeg spørger grundigt ind, både til den enkeltes fortælling og til, hvad folk tænker om det, som andre siger. Det gør jeg for at finde ud af, om der er tale om generelle holdninger eller om en unik og personlig vinkel.”

Marie har også kortlagt de værdier, som vælgerne forbinder med et bestemt parti og dem, som dette parti konkurrerer med om vælgernes gunst.

”Hvor står vi stærkt? Hvad skal vi lægge vægt på? Hvor har de andre en fordel? Hvor skal vi blive bedre? – Det er værdifuldt at vide, når et parti skal lægge strategi op til et kommende folketingsvalg,” forklarer Marie, som selvfølgelig ikke kan afsløre, hvilket parti der er tale om.

”Men I kan jo selv prøve at gætte, når jeg fortæller, at den storgrinende banan, den mobiltalende businesskvinde og den lynhurtige gepard, som allerede har hovedet uden for billedrammen, var blandt motiverne, der blev valgt. ”

Motiverne så enkle, at de simpelthen gør det nødvendigt at overveje, tænke efter og associere.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.