Når arbejdsdagen er svær at håndtere

Øvelsen er god til udvikling af egne evner til at håndtere stress, svære situationer eller konstante forandringer i hverdagen.

  1. Bed deltagerne gå sammen i små grupper à 3-6 personer. Hver gruppe får et halvt Pocketsæt.
  2. Spred billedkortene ud blandt deltagerne.
  3. Bed hver deltager vælge to kort. Det ene kort skal fortælle om noget negativt eller begrænsende fra en eller flere hverdagssituationer. Det kunne for eksempel være ”der er for mange lektier”, ”jeg kan ikke følge med”, ”der sker hele tiden forandringer, og det gør det svært at følge med”, ”der er alt for meget at lave” osv. Det andet kort skal fortælle noget positivt og godt om hvad man kan gøre, hvis hverdagen opleves negativ eller begrænsende. Bed deltagerne fortælle om deres valg. Giv grupperne god tid til at snakke sammen, og finde fællestræk ved problemstillingerne. Diskuter problemstillingerne.
  4. Bed nu grupperne om at fortælle om de ”positive” billedkort og situationer alle har valgt. Bed deltagerne diskutere dem og hvilken positiv indvirkning de kan have på hverdagen.
  5. Grupperne vælger de tre bedste ud, og skriver de tre positive sætninger på tre ark (et ark til hver sætning). Vurder om deltagerne skal have en eller to ideer med hjem og arbejde med.
  6. Når grupperne har valgt, præsenteres de ”positive” billedkort foran alle, samtidig fortælles der hvorfor man har valgt disse kort.
  7. Alle deltagerne vælger de bedste positive hverdagssituations kort med tilhørende sætninger som de skal øves sig på hver dag. Kortene tager de frem hver uge til fællesmøder/samlinger for på den måde at holde processen i live.
  8. Tag et billede af arkene og billedkortene, som deltagerne kan tage med hjem eller have på arbejdet.

 

Hvis der kun er to-tre deltagere, så bed dem om at lave øvelsen hver for sig først.

 

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.