Motivation til forandring

Denne øvelse er god til at forebygge magtkampe, sætte fokus på udfordringerne i en medarbejdergruppe og danne grundlag for en fremadrettet visuel innovationsproces.

  1. Det er vigtigt, at alle arbejdspladsens medarbejdere deltager. I samles, og du spreder så mange Magnumkort ud på gulvet, som du har. Du skal bruge tre-fire gange så mange, som der er deltagere. Jo flere kort, jo bedre mulighed for at skabe motivation til forandring.
  2. Alle finder et kort, som siger noget om, hvordan det er at være medarbejder på arbejdspladsen i dag. Kortene lægger de i en mosaik på gulvet i et hjørne af lokalet.
  3. Nu fortæller deltagerne på skift om deres kort. Du spørger ind til fortællingerne for at tydeliggøre billedet, der tegner sig. – Det er ikke nødvendigt at høre alle. Når billedet er rimeligt klart, spørger du, om nogen har noget at tilføje, inden I går videre.
  4. Så spørger du deltagerne om, hvordan arbejdspladsen mon opleves af de kunder, som det er jeres kerneopgave at betjene (kunder kan også være børnehavebørn, elever, patienter, plejehjemsbeboere osv.). Deltagerne vælger et nyt kort at fortælle ud fra og lægger det til mosaikken.
  5. Deltagerne fortæller igen på skift, og er der nogen, som endnu ikke har sagt noget, så prøv at få dem på banen nu.
  6. Herefter kan du og deltagerne stille spørgsmål til fortællingerne og diskutere billedet, der tegner sig.
  7. Nu har I et fælles udgangspunkt for at finde og formulere det, der skal være forandringens målsætning. Bed deltagerne gå sammen i grupper på 5-7 personer og formulere den i én kort sætning. Eksempelvis: ”Vi vil skabe en institution, hvor både børn og voksne smiler.” Eller ”Vi vil have topkarakterer i kunde- og medarbejdertilfredshed.”
  8. Skriv forslagene op på en stor tavle, diskuter dem i plenum og lav forbedringer, indtil I når frem til en formulering, som alle er enige om.
  9. Nu har I defineret en målsætning (opgave), som kan danne udgangspunkt for en visuel innovationsproces, hvor kreative ideer og store drømme omsættes til konkrete initiativer og handlingsplaner. – Find øvelser og inspiration til alle led i innovationsprocessen i Dialoogles vejledning Visuel Innovation skaber forretningsresultater.

Er I mange, så kan du dele deltagerne op i grupper á 7-10 personer, som laver hver deres mosaik. Grupperne samles for at høre hinandens præsentationer af motivation til forandring.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.