Afslut mødet med enkel proces-booster

Luk et forløb på en fokuseret og inspirerende måde, som hjælper deltagerne med at huske konklusioner og beslutninger.

  1. Spred et eller flere Magnumsæt ud på gulvet, før folk kommer ind i rummet for at afslutte mødet eller forløbet, I har været igennem.
  2. Når deltagerne ankommer, beder du dem gå rundt og kigge på kortene.
  3. Når alle er klar, beder du deltagerne om at vælge ét kort, som siger noget om det vigtigste, de tager med sig fra mødet; hvad de glæder sig mest til i den fremtid, de står overfor; eller hvordan de personligt har til hensigt at følge op på mødets resultater. Igen kan du vælge det spørgsmål, der egner sig bedst til at lukke mødet på en konstruktiv måde.
  4. Når folk har valgt deres kort, skiftes de til at fortælle om det til gruppen

Denne øvelse fungerer bedst, når deltagerne præsenterer deres kort til hele gruppen, men er gruppen stor, kan man opdele den i to eller tre mindre hold, som fortæller til hinanden.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.