Mobning på arbejdspladsen

Øvelsen er velegnet til i fællesskab at italesætte mobningen, så en lav-tolerancekultur kan ændres i teamet, afdelingen eller arbejdspladsen.

Formålet med øvelsen er at alle medarbejdere får og tager et medansvar i trivslen på arbejdspladsen, så mobning kan stoppes og forbygges. Øvelsen går ud på at finde konkrete bud på, hvad man som kollega kan gøre, hvis man oplever mistrivsel eller mobning på arbejdspladsen.

Introduktion til øvelsen:

  • Fordelt makkerpar på forhånd
  • Informer alle om at de selv bestemmer hvad de ønsker at dele med andre.
  • Det er VIGTIGT at der ikke nævnes navne i processen, da det kan forværre mobningen på arbejdspladsen.

Trin for trin

  1. Spred billedkort ud på gulvet.
  2. Alle vælger et kort, der repræsenterer, en trivselsudfordring, som de ser i afdelingen/teamet.
  3. Deltagerne går sammen to og to, og fortæller hvorfor de har valgt dette kort.
  4. Når begge har fortalt om deres kort, skal de prøve at finde ideer, der kan håndtere de problemer, som er kommet frem.
  5. Parrene finder sammen med et andet makkerpar, hvor de præsenterer og diskuterer deres ideer.
  6. I grupper af fire fremlægges for alle 1) de valgte kort, 2) udfordringerne og forslag til håndtering af disse.
  7. Afslut med at alle finder et billede på hvad de konkret vil gøre den kommende tid, hvis de oplever en kollega mistrives. Lad eventuelt deltagerne få deres kort med. Det hjælper dem med at huske handlingen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.