Mere positiv energi til gruppen

Styrk optimismen i gruppen, som har brug for et mentalt løft i en presset situation.

 1. Spred et eller flere Dialoogle Magnumsæt ud på gulvet. Du skal bruge et sæt kort per otte deltagere. Bed deltagerne vælge fire kort, der hver især symboliserer:
  • En værdifuld oplevelse
  • En succes
  • En nyttig erfaring, som er udsprunget af en fiasko
  • En positiv overraskelse
 2. Bed nu deltagerne finde sammen i grupper på fire og fortælle hinanden om de billeder, de har valgt. Først fortæller alle i gruppen om deres værdifulde oplevelse. Dernæst fortæller alle om deres succes osv. I alle faser er der tid til at spørge, kommentere og diskutere. Som facilitator holder du dig i baggrunden og lytter til fortællingerne. Snakken er vigtig, så lad så vidt mulig samtalerne køre, så længe der er behov for det.
 3. Når hver gruppe har hørt og diskuteret 16 fortællinger, samles alle deltagere i plenum til en snak om, hvad de har fået ud af fortællingerne. På din eller deltagernes opfordring kan særligt markante historier fortælles igen, hvis fortællerne har lyst til det.

Du kan selv vælge fokuspunkterne for denne øvelse. Men det er vigtigt, at de lægger op til positive fortællinger. Det skaber mere positiv energi.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.