Lær sprog gennem samtale

Elever lærer sprog på en sjov måde ved at fortælle kammeraterne om den bedste ferie på fremmedsproget.

  1. Spred Dialoogle billedkortene ud på gulvet.
  2. Bed eleverne vælge et billedkort, der viser noget om den bedste ferie, de har været på.
  3. Bed så eleverne finde sammen to og to. Alle skal stå op.
  4. I tomandsgrupper fortæller først den ene, så den anden om deres ferieoplevelser – selvfølgelig på fremmedsproget. Læreren går rundt blandt eleverne og agerer levende ordbog. Det hele tager max 1½ minut. Når de er færdige med at fortælle for hinanden, rækker de kortet i vejret, og signalerer dermed at de er klar til en ny samtale.
  5. Nye tomandsgrupper dannes, og det hele gøres igen og igen, så ikke alle – men næsten alle – får hørt om hinandens ferier.

Der kan også samtales om andre emner, der kan passe ind i undervisningen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.