Lær nørder at tale så alle kan forstå

Henrik Bjørnstrup er konsulent hos Bjørnstrup Partners

Henrik Bjørnstrup fra konsulentvirksomheden Bjørnstrup Partners arbejder med leder- og medarbejderudvikling med kulturforståelse som omdrejningspunkt. Som værktøj anvender han Dialoogle billedekort.

Mennesker, der beskæftiger sig med komplekse opgaver, har ofte deres eget indforståede sprog, og det kan være svært for dem at stille sig op og præsentere deres geniale produkter og løsninger på en klar og forståelig måde og improvisere svar på uventede spørgsmål fra tilhørere, der ikke har samme indsigt.

Henrik Bjørnstrup fra konsulentvirksomheden Bjørnstrup Partners arbejder med leder- og medarbejderudvikling med kulturforståelse som omdrejningspunkt. For nylig skulle han lære en gruppe IT-arkitekter at blive bedre til at præsentere deres komplicerede IT-løsninger, så kunder, chefer og andre kunne forstå meningen. Som værktøj tog han sine Dialooglekort i brug.

”Billederne kunne jeg bruge til at illustrere, hvor vigtigt det er at holde fast i en rød tråd, der får en præsentation til at hænge sammen – og hvordan billeder kan give en anderledes indsigt og udvidet forståelse af svært tilgængelige ting,” fortæller Henrik Bjørnstrup.

Billederne kunne jeg bruge til at illustrere, hvor vigtigt det er at holde fast i en rød tråd, der får en præsentation til at hænge sammen.

Én for én gav han gruppens medlemmer et tilfældigt Dialooglekort og bad dem om at fortælle en sammenhængende historie, der gav mening ud fra billedet. Historien skulle indeholde alle de vigtige elementer i en god præsentation: Indledning – påstand – begrundelse – eksempel – tænkte indvendinger – og slutning. Undervejs i fortællingerne hjalp Henrik deltagerne på vej ved at spørge ind til disse elementer.

”Deltagerne præsenterede deres historie enkeltvis, men alle var med i hele processen, idet alle tænker: Hvad ville jeg selv sige med det her billede?” fortæller Henrik Bjørnstrup.

”Samtidig lærte gruppen, at det ikke gør noget, hvis man er lidt nervøs, og at det i den situation kan være rigtig godt at involvere sine tilhørere – fx ved at spørge, om nogen kan bidrage med baggrund, erfaringer eller forslag. Jo større involvering, jo bedre vil tilhørerne forstå den argumentation, man er i gang med.”

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.