Lær at regulere følelser for voksne

Med denne øvelse kan I arbejde med empati og følelseskontrol.

  1. Spred billedkortene ud.
  2. Bed klienten finde et billedkort på hvad der sker inde i ham/hende i forhold til noget negativt eller ubehageligt på arbejde, i hjemmet, eller socialt. Som f.eks. at blive holdt udenfor, grinet af, ikke blive respekteret, set og hørt etc.
  3. Sammen sidder I i et øjebliks stilhed, klienten STOPPER OP, reflekterer over følelsen forbundet til dette kort. Der stilles så nysgerrige, undersøgende spørgsmål. Hvad handler det om? Er det følelser som vrede der dukker der op? Er det følelser som at være bange der dukker der op? Er det følelser som bedrøvelse/tristhed der dukker der op?
  4.  Facilitator (Dig) svarer (anerkendende), f.eks.: ”Det er helt ok at du har denne følelse”.
  5. Find i fællesskab nye kort. Billedkortene skal fortælle noget om det han /hun kunne gøre (positivt) anderledes, og som siger noget om hvad han/hun selv kan gøre, som kan give en lettelse, en lille bitte ændring, en lille forskel, eller en opstart på noget bedre.  Billedkortene placeres rundt om det ”negative” kort.
  6. Personen starter med de to bedste ideer og hvordan han/hun vil udføre det i hverdagen.
  7. Man kan arbejde med de valgte billedkort over flere gange.

 

Du kan vælge at gemme de valgte billedkort, og med jævne mellemrum tage dem frem, og spørge ind til hvordan det går med processen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.