Lad følelserne komme til udtryk

Øvelsen gør det lettere at tale om de store spørgsmål i tilværelsen; det, der er vigtigt for den enkelte og for gruppen som helhed.

  1. Inden samtalen, mødet eller undervisningen begynder, former du et hjerte af et langt reb. Der skal være plads til lige så mange billedkort, som der er deltagere. Spred Dialoogle Magnumkort uden om hjerterebet. Der må gerne indgå flere Magnumsæt.
  2. Introducer emnet. Det kan fx være kærlighed, tro, kammeratskab eller selvværd, som lægger op til, at deltagerne tør tale fra hjertet og lade følelserne komme til udtryk. Bed alle vælge et billede, der siger noget om emnet.
  3. Spørg, hvem der har lyst til at starte med at fortælle. Når en deltager har fortalt, skal han lægge sit billede ind i hjertet.
  4. Når fire-fem deltagere har været igennem, spørger du, om der er andre, der har lyst at tilføje eller spørge om noget. Alle må gerne stille spørgsmål undervejs.
  5. Når energien tager af, stiller du et nyt spørgsmål. Fx. ”Vælg et billede, der fortæller noget om, hvad emnet (kærlighed, tro, kammeratskab, arbejdsklima, selvværd) betyder for dig personligt?”
  6. Stil uddybende spørgsmål undervejs. Fx ”Er der andre, som oplever dette på en anden måde?” eller ”Har du tænkt over, hvad der kan være årsagen til, at du ser sådan på …?”  Hvis en deltager er tilbageholdende, så prøv at spørg direkte, om han kan se et sted i hjertepuslespillet, hvor hans kort kan passe ind i forhold til motiver, som andre har talt om.
  7. Læg billedkortene udenfor hjerterebet til side. Bed deltagerne stille sig rundt om hjertet og kig på helheden af udsagnene. Spørg deltagerne, hvad de ser.
  8. Bed en frivillig placere sig i hjertet ved det billedkort, som repræsenterer næstekærlighed, nærvær, omsorg, anerkendelse eller andet, som deltagerne har nævnt og fundet vigtigt. Når deltageren har fortalt om sit valg, kan den næste byde ind.
  9. Når emnet er godt belyst, beder du deltagerne vælge et billede, som for den enkelte symboliserer det, de har fået ud af samtalen.

Opdel hjertet i to lige store halvdele, hvis du ønsker at kategorisere/nuancere udsagnene . Fx i forhold til om udsagnene har stor eller lille betydning, eller om der er tale om tro eller fakta. Du kan lade gruppen beslutte, hvor billedkortene skal lægges.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.