Kreativ icebreaker til at få masser af ideer

Kom let igang med øvelsen, der bryder isen, åbner for fantasien og fyrer op under ideudviklingen. Brug den også til at finde på nye måder at bruge Dialoogle på!

  1. Del deltagerne op i grupper på fx fem personer.
  2. Definer opgaven, som grupperne skal arbejde med. Det kan fx være: Vi skal udvikle ideer til positive forandringer i hverdagen med en kreativ icebreaker.
  3. Giv hver deltager i grupperne et tilfældigt billedkort.
  4. Med støtte fra kortet skal alle deltagere efter tur fortælle om sig selv for deres egen gruppe. – Så er isen brudt!
  5. I hver gruppe samles alle kort i en bunke, som bestyres af en af deltagerne. Er gruppen sammensat af elever fra forskellige klassetrin, er det den ældste elev, som bestyrer kortbunken.
  6. Bestyreren af kortbunken vender nu det første kort  – og ud fra det skal gruppen så generere ideer. Hver idé skrives ned på et A4-ark. Ideerne diskuteres og videreudvikles i gruppen.
  7. Når en gruppe har været gennem alle fem kort, rækker de hænderne i vejret og bytter kort med en anden gruppe, som også har hænderne oppe.
  8. Afslut øvelsen, når du kan mærke, at dynamikken i lokalet begynder at tage af.
  9. Nu sidder alle grupper med en masse ideer. Ud fra dem vælger de den, som de helst vil arbejde videre med at føre ud i livet.

Kreativ icebreaker er variant til andre øvelesr i Dialoogles bøger om Visuel Innovation. Du kan du hente mere inspiration til innovative processer fra start til mål i skoler og virksomheder.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.