Introduktionsøvelse: Kortlæg styrkerne i en ny gruppe

En stærk introduktionsøvelse i nye grupper, der skal arbejde sammen i længere tid.

  1. Spred Dialoogle billedkort ud på et stort bord.
  2. Bed alle i gruppen om hver især at tænke over, hvilke styrker og karaktertræk, der kendetegner dem selv. Det er op til den enkelte, hvor mange kort, han eller hun vælger.
  3. Bed hver enkelt om at udvælge tre kort ud fra de valgte kort. De tre kort skal repræsentere den enkeltes stærkeste sider.
  4. Nu skal alle præsentere sig for resten af gruppen via de tre billedkort.
  5. Når alle har præsenteret sig, kan gruppen sammen vurdere om der er overlap på stærke sider, og om der er nogle karaktertræk, der står alene. Husk at alle stærke sider kan bruges og være en fordel for gruppen.
  6. Diskuter hvordan gruppen får udnyttet alles stærke sider optimalt!
  7. Placer billedkortene så alle er synlige.
  8. Disse kort hænges op i lokalet og er nu en anderledes måde at præsentere gruppen på.

Inden man faciliterer øvelsen kan det være en god idé at tale med gruppen om det vigtige i at turde melde kompetencer og styrker ud. Det gavner gruppen!

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.