Konklusioner alle kan huske

Charlotte Knagh Trojahn er studie- og karrierevejleder på Det Informationsvidenskabelige Akademi

At opsamle vigtige konklusioner og gøre dem lette at huske og bruge ligger i den DNA, som kendetegner Det informationsvidenskabelige Akademi (IVA) på Københavns Universitet. Det gælder også Charlotte Knagh Trojahn. Hun bruger Dialoogle i sit arbejde som studie- og karrierevejleder på IVA.

I sommer holdt studievejledningens fem medarbejdere et seminar, hvor efterårssemestrets arrangementer og studietilbud skulle planlægges, og medarbejderne varme op til at vejlede og støtte de studerende bedst muligt.

Seminaret strakte sig over to dage og indeholdt et væld af eksterne indlæg, møder og diskussioner. Som er en naturlig afslutning på sådan et seminar samlede deltagerne op med at stille hinanden spørgsmålet: Hvad er det bedste, vi tager med os herfra?

”Havde vi bare skiftedes til at besvare spørgsmålet, så havde vi fået en række lange resumeer af, hvad der var foregået. I stedet lagde vi et sæt Magnumkort ud på gulvet og valgte hver især ét kort, som symboliserede den mest brugbare pointe, vi havde fået med os,” fortæller Charlotte.

Man kan let fokusere på nogle andre detaljer i billedet og finde en anden vigtig pointe.

”Hvis én deltager præsenterede en konklusion, som andre af os også havde tænkt på, så måtte vi andre finde en anden vigtig pointe og præsentere den ved at vinkle det kort, vi havde valgt, og fokusere på nogle andre detaljer i billedet. Det er nemlig en af de ting, som man let kan gøre med Dialoogle-kortene. – Sådan fik vi fem vigtige pointer frem, illustreret med billeder, som gør det let for os at huske dem.”

Udrulningen af den nye Studiefremdriftsreform var blevet diskuteret grundigt på seminaret. Det fik en af medarbejderne til at tage et kort med billede af en skyskraber og præsentere sin konklusion på en af studievejledernes vigtige roller således:

”Vi sidder i en position, hvor vi har et udsyn, som andre ikke har. Vi ser ting før andre. Reformen vil have utilsigtede konsekvenser for nogle studerende, og vi vil være de første til at høre om dem, når de studerende kommer til os. Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt sørger for at bringe disse konsekvenser videre til de relevante organer.”

Og det har studievejlederne på IVA gjort. – Blandt de håndgribelige resultater er for eksempel, at uhensigtsmæssige eksamensformer og barselsregler, der gjorde det svært at gennemføre studiet, er blevet ændret.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.