Konfirmandundervisning: Når generthed blokerer

Per Ramsdal er børne- og ungdomspræst ved Brorsons Kirke

Per Ramsdal er børne- og ungdomspræst ved Brorsons Kirke på Nørrebro. Hans samtaler med de 13-14 årige konfirmander kommer naturligt ind på meget personlige emner som tro, håb og kærlighed, som det falder mange – ikke mindst unge mennesker – svært at tale om i større grupper

”For at det ikke bare skal blive enetale fra min side, bruger jeg Dialoogles billeder, som hjælper konfirmanderne med at turde lukke op. Når de har et billede i hånden at støtte sig til, kommer de over den store generthed, der blokerer for samtale om åndelige og religiøse emner. Der er stort set ingen, som ikke kan finde noget i billederne, de kan bruge til at sætte ord på deres tanker og tro, fx. i forbindelse med sorg og kriser.”

”Derfor er mine konfirmander vilde med billederne, og tit spørger de selv, om vi ikke skal tage billederne frem, fordi de – måske ubevidst – ved, at de vil gøre vores samtaler nemmere og mere spændende.”

Jeg synes, det er sjovt at se, hvor skarpsindige, unge i den alder er – og hvor forskelligt billedkortene kan tolkes. Motiverne er jo ikke overfladiske og ligetil.

”Billedkortene indeholder alle en dybde, som kan åbne op for vidt forskellige fortolkninger.”

Som eksempel fortæller Per Ramsdal om et billede af hus omgivet af grøn bevoksning. Han synes selv, at huset ser rart og idyllisk ud. Men en af pigerne på hans konfirmandhold syntes, det var uhyggeligt. Hun fokuserede på de mørke vinduer og fortalte, at der nok var ånder derinde. Billedet havde sandsynligvis skabt kontakt til nogle mørke, angstfyldte sider af hende selv.

”Billederne bevirker, at de unge får et afslappet forhold til fx. deres tro, som de tør fortælle om og kan bruge til noget. Og jeg får indsigt i unges tanker og ideer, som jeg ikke selv ville have tænkt på. Sådan bliver kvaliteten af vores samtaler langt højere,” fortæller Per Ramsdal, der også planlægger at tage billederne i brug i kontakten med sine voksne sognebørn.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.