Konfirmandernes personlige værdier og de 10 bud

Hvordan stemmer de individuelle og fælles værdier overens med budskaberne i de 10 bud?

  1. Spred Dialoogle Magnumkort ud på gulvet.
  2. Bed alle vælge et billede, der fortæller noget om en af deres vigtigste værdier: Noget, der er vigtig for dem. Noget, de gerne vil kendes på. Tag evt. en snak om, hvad værdier kan være, mens konfirmanderne går rundt og kigger på billedkortene.
  3. Bed konfirmanderne om kort at fortælle om deres billede til i grupper á tre personer; der skal både være piger og drenge i grupperne. Under fortællingerne er det ikke tilladt at stille spørgsmål eller kommentere.
  4. En fra hver gruppe fremlægger for resten af konfirmanderne.
  5. Når alle grupperne har fortalt om billederne, så kan de andre stille spørgsmål eller kommentere. Som præst kan du starte med at spørge ind til de fortællinger, som var lidt abstrakte. Du står op for dine venner. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det betyder at stå op for sine venner, har du et eksempel? Du vil bekæmpe uretfærdighed. Prøv at fortælle os, hvordan du vil gøre det i hverdagen. Du vil gerne vinde. Hvordan bliver du så både en bedre vinder og en bedre taber? Osv.
  6. Når alle har haft lejlighed til at spørge og kommentere, beder du konfirmanderne medbringe deres kort, og så flytter klassen sig et andet sted hen. Fx til hjørne af rummet, et andet lokale eller ud i gårdhaven. Bed konfirmanderne lægge deres kort, så I kan betragte helheden: Gruppens samlede værdier.
  7. Spørg ind til gruppens samlede værdier. Fx: Hvor mange af disse værdier kan vi i virkeligheden føre tilbage til de 10 bud? Bed konfirmanderne samle billederne i klynger alt efter, hvilket af de 10 bud de relaterer til, og hvis der er værdier, der ikke kan henføres til de 10 bud, lægges kortene i en bunke for sig.
  8. Tal om hvordan det kan være, at de fleste værdier faktisk kan henføres til de 10 bud. Overrasker det? Hvorfor – hvorfor ikke?
  9. Saml op til slut og diskuter hvorfor det er vigtigt at blive klar over sine personlige værdier, og hvorfor det er vigtigt at udtrykke sine værdier konstruktivt i dagligdagen.

Giv endelig god tid til øvelsen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.