Kompositions- og formidlingsøvelse

Øvelsen er velegnet til undervisning i dansk eller samfundsfag. En simpel metode der igangsætter eleverne.

  1. Spred kortene ud på gulvet. Eleverne opdeles i makkerpar.
  2. Hvert par vælger 1 billede, der viser historiens plot/problem.
  3. Hvert makkerpar vælger nu 2 billedkort. 1 billede, der illustrerer starten på historien, og 1 billede, der illustrerer slutningen.
  4. Makkerparrene beslutter, hvordan historien skal formidles. Fx drama, fortælling, skriftlig etc.
  5. Personer og miljø vælges ud fra fri fantasi.
  6. Eleverne formidler deres historien.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.