Søg job – kør alle kompetencer i stilling

At have godt styr på alle sine kompetencer kan være afgørende, når man søger job. Denne øvelse graver dybere og finder kompetencer frem, man måske ikke lige havde tænkt på.

Første runde

  1. Bed deltagerne om at vælge et kort, som beskriver kompetencer, de har, men ikke har brugt i deres seneste job.
  2. Lad dem gå sammen i grupper af fire, hvor de hver fortæller om disse kompetencer ud fra billedkortet
  3. Herefter kan deltagerne prøve at kigge på jobopslag med nye øjne. Måske kan de nyfundne kompetencer inspirere til at søge nye typer af jobs.

Anden runde – fx. en måned senere

  1. Bed deltagerne finde det kort, som de valgte i den første runde. (Nye deltagere kan sagtens være med. Bed dem finde et billedkort, som beskriver kompetencer, de ikke har brugt i deres seneste job).
  2. Bed alle finde nye elementer i deres motiv – skygger, farver, former eller uopdagede detaljer – der yderligere kan beskrive eller detaljere de ubrugte kompetencer og mulighederne i dem, som deltagerne har summet over siden sidst. – Er der nogen, som ikke kan uddybe ud fra billedkortet fra sidst, må et nyt vælges. Men alle skal helst tage udgangspunkt i det samme billedkort.
  3. Når alle har genfundet deres billedkort og tænkt, deler du deltagerne op i to lige store grupper, som stiller sig i hhv. en inder- og en ydercirkel, der står med ansigterne mod hinanden.
  4. Alle i indercirklen fortæller nu om deres tanker til den person, som står over for dem i ydercirklen. Herefter viser personen i ydercirklen sit billedkort og bruger symbolik fra sit billedmotiv til at støtte op og give anerkendende feedback, motivation og ideer til det, han/hun lige har hørt og set.
  5. Efter et par minutters samtale drejer ydercirklen tre trin mod højre, så alle nu står over for en ny person. Nu fortæller ydercirklen om de tanker, de har gjort sig siden sidst ud fra deres motiv. Indercirklen responderer herefter med deres billedkort. – Processen fortsætter, til energien løber af, eller nogen møder de samme personer igen.
  6. Nu har deltagerne arbejdet innovativt med deres kompetencer og fundet flere nye indgangsvinkler til jobs. Herefter kan punkt 3 fra første runde gentages.

Efter at deltagerne har vendt og drejet deres historier gennem flere genfortællinger over for aktivt lyttende personer, som har tilført ideer og anerkendelse, får de ny energi og et stærkere fokus på egne mål. På samme måde kan aktiv lytning give inspiration til nytænkning af eget fokus og egne mål.

Billedkort fotograferes og bruges i en jobansøgning. Beskriv fx. ud fra motivet, hvorfor du er den rigtige til jobbet. Og medbring billedet på din mobiltelefon, når du bliver inviteret til jobsamtale. Så kan du inddrage og støtte dig til det under samtalen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.