Klassen ideudvikler i makkerpar

I tillæg til at få masser af ideer på bordet vil eleverne lære hinanden at kende på en ny måde, og relationerne imellem dem kan blive stærkere.

  1. Spred Dialoogle Magnumkort ud på gulvet.
  2. Bed eleverne vælge et billede, som siger noget om dem selv og de muligheder, de ser for sig selv i forhold til en opgave.
  3. Bed eleverne gå sammen parvis eller i gruppe. Først fortæller den ene sin historie, mens den anden lytter og stiller spørgsmål. Herefter bytter de roller.
  4. Der er nu skabt en basisviden om, hvordan den enkelte ser opgaven.
  5. Bed alle makkerpar/grupper om at lægge deres billeder foran sig på gulvet som et regnestykke: 1 + 1 = Nye muligheder. Så beder du holdene om at fortælle hinanden om de nye muligheder, som de ser åbne sig, når billederne lægges sammen.
  6. Når samtalerne har fået lov at udfolde sig, beder du på et passende tidspunkt alle hold om at bytte om på rækkefølgen af deres kort. Genererer den nye ”formel” flere ideer og løsninger?
  7. Hvis ikke det kommer helt af sig selv, fortæller du grupperne, at de gerne må flytte rundt på deres billeder og placere dem på alle mulige måder. På hovedet. Forskudt. Så det ene dækker noget af motivet på det andet. Præcis som de har lyst til.
  8. Når energien eller tiden er ved at løbe ud, skriver grupperne alle de væsentligste stikord ned og laver sammen en synopsis.
  9. Bed til slut eleverne om, med deres mobil, at fotografere deres billeder, deres synopsis og de konkrete mål, de gerne vil huske.

Hvis et makkerpar ikke kan komme på flere kombinationer af de samme to billeder. Eller hvis genereringen af ideer og løsninger ebber ud, kan du lægge et ekstra billedkort som ”plusset” i regnestykket 1 + 1.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.