Kickstart innovativ nytænkning

Jesper Storm Nørskov er folkeskolelærer

Jesper Storm Nørskov er dedikeret udøver af innovativ pædagogik. Hans nytænkende måde at inddrage virkeligheden i sin undervisning har indbragt ham Undervisningsministeriets Pionerpris.

Det er en mørk og kold vintermorgen. 7. klasse har netop fået en projektopgave med emnet ‘Verden i forandring’. Hvordan skal den lige gribes an? Der er helt stille i klassen. Lærer Jesper Storm Nørskov tager sine elever med ned i skolens store sal, der normalt bruges til morgensamling. Salen er tømt for stole. Hvad skal der nu ske?

Jesper beder eleverne stille sig op i en rundkreds. Så smider han et billede ind i midten af kredsen og siger: ”Den af jer, der først får en idé til, hvilken slags ‘verden’ man kunne arbejde med, løber ind, sætter foden på billedet og fortæller os andre om ideen.”

Stilhed – men kun i et par sekunder. Så er den første ídé i luften. Jesper smider nu nye billeder ind i kredsen, ét for ét. Når en elev har budt ind med idé, beholder eleven billedet. Alle er vågnet op og står på spring. Nu kommer ideerne hurtigt: Den globale verden. Min egen verden. Rockernes verden. Fodboldverdenen. Der er gået sport i at komme først.

Undervejs spørger Jesper ind til de forskellige billedkort, så eleverne kan strække deres tanker og folde ideerne mere ud. Men de får kun kort tid til det, så der ikke opstår tvivl om, hvorvidt ideen er god.

Det er sjovt at stimulere børns kreativitet, for når først et billledkort har startet en tankerække, er det ikke til at sige, hvor det kan ende.

Energiniveauet stiger støt, og ideerne blomstrer. Efter 20 minutter har flere elever allerede to-tre billedkort. Nu beder Jesper om, at alle billeder lægges over i et hjørne. Så skal hver enkelt idé skrives op på et ark papir og hæftes på det billede, som ideen hører til.

Efterhånden som de mange billeder med ideark lægges i idebanken, dukker flere ideer op. De skrives også på idearkene. Snakken går lystigt. Arbejdet med projektopgaven er i fuld gang.

”Alle Dialoogles billedkort har en skæv vinkel, der åbner for refleksioner. De skaber lynhurtigt et godt og trygt læringsrum, hvor tankerne kan få frit løb, og alle har noget at byde ind med,” fortæller Jesper. ”Det er sjovt at stimulere børns kreativitet, for når først et billledkort har startet en tankerække, er det ikke til at sige, hvor det kan ende”.

Sammen med Dialoogle har Jesper Storm Nørskov i udviklet undervisningsmaterialet ‘Visuel Innovation’.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.