Kend hinandens indre værdier og få et bedre liv

Øvelsen kan styrke relationerne i parforholdet, i familien, blandt arbejdskolleger og venner.

  1. Kend hinandens indre værdier med et sæt Dialooglekort spredt ud foran jer.
  2. Alle vælger tre billedkort, som hver især repræsenterer eller symboliserer en vigtig personlig værdi. Det er OK at tage sig god tid til at vælge motiver. Valgene er personlige og skal give mening for den enkelte – ikke nødvendigvis for andre.
  3. På skift tager I et kort ad gangen og fortæller de andre, hvorfor I har valgt netop dette kort – hvad symboliserer det. Det er vigtigt, at hver enkelt får taletid, og at gruppen reflekterer over, hvad der bliver sagt.
  4. I placerer jeres tre kort foran jer, når I har fortalt om dem. Når alle har fortalt, udforsker I den enkeltes værdier ved at spørge ind til dem, gerne gennem de valgte motiver.
  5. Efter værdisamtalerne vælger I alle et til tre nye kort, som siger noget om, hvordan jeres personlige værdier er i overensstemmelse med det liv, som I lever nu.
  6. Igen er det vigtigt, at I alle sammen reflekterer over, hvad der bliver sagt, inden I byder ind med, hvordan I hver især og sammen kan hjælpe hinanden med stort og småt til et bedre liv.

Det, der er vigtigt i livet – ens indre værdier – kan være godt at minde sig selv om en gang imellem. Så fotografer dine billedkort, så du altid kan kalde dem frem, når du skal træffe valg, som betyder noget for dit liv.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.