Kammeratskab og sammenhold

Øvelsen styrker kammeratskab og sammenhold og forebygger eller bekæmper mobning.

 1. Spred Dialoogle billedkort ud foran klassen.
 2. Bed eleverne gå sammen i makkerpar med en, de ikke sidder ved siden af.
 3. Bed tomandsgrupperne vælge to kort. Det ene skal fortælle noget om godt kammeratskab. Det andet skal fortælle noget om, hvad man kan gøre, hvis kammeratskabet ikke er godt. Giv grupperne god tid til at snakke sammen.
 4. Bed nu tomandsgrupperne om at gå sammen med et andet makkerpar og fortælle om de billedkort, de har valgt.
 5. Del eleverne op i nye større grupper på otte til ti deltagere. Bed så hver af grupperne vælge ét kammeratskabskort og ét løsningskort.
 6. Når grupperne har valgt, præsenteres billedkortene foran alle deltagere.
 7. Nu diskuterer klassen i hvor høj grad klassen er præget af godt kammeratskab. Hvis klassen fungerer godt, slutter øvelsen her.
 8. Hvis klassen ikke fungerer godt: Bed grupperne om at vælge tre realistiske løsningskort.
 9. Fremlæg i plenum, og diskutér løsningsvalgene.
 10. Nu vælger klassen i fællesskab tre samlede løsningskort fra fremlæggelserne.
 11. Nu aftales en køreplan for implementering af løsninger: Hvem gør hvad hvornår!
 12. Det er vigtigt, at klassen løbende evaluerer processen ift. implementeringen af løsninger, og at klassen jævnligt erindres om øvelsen og dens udfald.

Samtalegruppernes størrelse i øvelsens sidste del kan varieres.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.