Til oversigt

Invitation til bedre arbejdsmiljø

Denne øvelse er god til at få sat nye handlemønstre i gang så i kan skabe et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

  1. Spred Dialooglekort billedkort ud på gulvet.
  2. Nu skal alle øvelsens deltagere hver især vælge tre kort. Først et kort på arbejdsmiljøet, som det opleves i dag. Dernæst et kort på det, som den enkelte ønsker at bidrage mere til. Til sidst vælges et kort på det arbejdsmiljø, som den enkelte drømmer om.
  3. Gå sammen parvis og fortæl hinanden om jeres kort og de tanker, der ligger bag.
  4. I makkerparret tales der nu om hvilke nye handlinger der umiddelbart, og uden større anstrengelser, kan føres direkte ud i livet, allerede fra dagen efter.
  5. Så skal der findes et kort på, hvad der kan hjælpe til at omsætte disse tænkte handlinger i virkeligheden.
  6. Der deles i plenum, og herefter udarbejdes en konkret handleplan.

Denne øvelse kan med fordel kombineres med andre Dialoogleøvelser om samme emne.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.