Introduktion på efterskolen eller højskolen

Det er let og sjovt for nye holdkammerater at præsentere sig for hinanden og hele gruppen med billedkort. Øvelsen er god i grupper, som skal være sammen i længere tid.

  1. Spred Dialoogle billedkort ud på et eller flere borde, og I er klar til introduktion af de nye holdkammerater
  2. Bed alle i gruppen om hver især at vælge nogle kort, der siger noget om dem selv. Det er op til den enkelte, hvor mange kort, han eller hun vælger.
  3. Bed hver enkelt udvælge tre kort ud fra de valgte. De tre kort skal sige mest om, hvem de er.
  4. Nu præsenterer alle sig for resten af gruppen via de tre billedkort.
  5. Bed gruppen vurdere om der er overlap; hvad har de tilfælles, hvor er forskellene og er der billeder, man bliver nysgerrig på?
  6. Placer billedkortene så alle er synlige.
  7. Disse hænges op i lokalet og er nu en anderledes måde at præsentere gruppen på.

Det kan være en god idé først at tale lidt om hvor vigtigt det er at turde vise verden hvem man er, og hvad man står for

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.