Inspiration til gode spørgsmål

Her får du nogle ideer til, hvordan du forbereder gode spørgsmål til et Dialoogleforløb.

 1. For inspiration til gode spørgsmål, skal du først gøre dig klart, hvilke overordnede mål forløbet har. Hvad har gruppen – og du selv som facilitator – brug for at vide?
 2. Tænk over deltagernes baggrund og situation og tilpas sprog og spørgsmål hertil.
 3. Overvej, hvordan du kan kombinere forskellige øvelsesformer. –  Samtale på tomandshånd er en god icebreaker. Flere mindre hold kan styrke konkurrenceånden. Skift mellem forskellige lokaliteter inde og ude giver afveksling og ny inspiration. Der er masser af muligheder.
 4. Hav en icebreaker-øvelse klar. Det er tit en god idé, når deltagerne ikke kender hinanden. Eksempel på icebreaker-øvelse: Bed deltagerne vælge et billedkort og præsentere sig selv ud fra det.
 5. Afstem deltagernes forventninger til dagen med et spørgsmål som: Hvis vi kun have én time til rådighed, hvad ville så være det vigtigste udbytte at få med herfra?
 6. Stil altid åbne spørgsmål, som inviterer til fortælling.
 7. Bed deltagerne finde billedkort, der illustrerer deres individuelle styrker i forhold til udfordringen. For at lykkes er det vigtigt, at de kender hinanden.
 8. Spar tid og få deltagerne til tænke positivt, kigge fremad og søge løsninger frem for at dvæle ved fortidens problemer.
 9. Pitch ideer med billedkort og spørg: Hvad er jeres første indskydelse til en idé, når I ser dette tilfældige billede? Vis flere kort og læg dem op ved siden af hinanden. Så kan ideerne kombineres, udbygges og prioriteres i det videre ideforløb.
 10. Med spørgsmål som: Kan du give et eksempel? kan du tydeliggøre svar og konkretisere pointer.
 11. Involver løbende hele gruppen med spørgsmål som: Hvad tænker I andre om dette?
 12. Lås op for problemstillinger, der blokerer for fremdrift, med hypotetiske spørgsmål som: Hvad nu hvis dette problem ikke eksisterede?
 13. Brug skalerende øvelser til at prioritere ideer, der er svære at sammenligne, fx: Vælg tre ideer og giv dem henholdsvis en første, en anden og en tredjeplads. Få uddybet svarene med spørgsmål som: Du giver denne idé en tredjeplads – hvad skal der til, for at du vil give den førstepladsen?
 14. Afslut med at vende tilbage til deltagernes forventninger til seminaret og spørg: Hvilket billedkort beskriver, hvad du tager med herfra i dag?

I Dialoogles bøger om Visuel Innovation kan du hente mere inspiration til innovative processer fra start til mål i skoler og virksomheder.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.