Innovationskoncept giver skæve ideer i Gentofte Kommune

Louise Tang Eriksen er kommunikations- og projektkonsulent i Natur og Miljø på Gentofte rådhus

Gentofte Kommune tager Dialoogles Visuelle Innovationskoncept i brug og sætter smilende citroner til at forankre en bæredygtig tankegang blandt kommunens ansatte.

I rådhushallen i Gentofte vil man snart kunne møde smilende citroner, som byder kommunens medarbejderne op til dialog om bæredygtighed. Lyder det tosset? Måske. Men den er god nok.

Et væld af gode ideer har fået vind i sejlene i Gentofte Kommunes tværgående bæredygtighedsgruppe. En af dem er, at gruppen vil klæde sig ud som smilende citroner, når bæredygtighedsarbejdet skal kick-startes i kommunen.

I 2050 skal Danmark være fri for fossile brændstoffer. Det er en enorm udfordring, som har sat klima og miljø på dagsordenen i alle landets kommuner. Også i Gentofte, hvor en Agenda-21 gruppe har fået til opgave at forankre bæredygtighedstankegangen i alle kommunens afdelinger, så arbejdet med klima og miljø kan blive en naturlig del af hverdagen for alle medarbejdere.

Den smilende citron vil mange sikkert mene er et af de mest mystiske Dialooglekort. Her har vi faktisk brugt motivet helt konkret.

Det fik gruppen til at tage håndbogen ‘Visuel Innovation skaber forretningsresultater’ i brug og tilrettelægge en udviklingsproces, der strakte sig over tre workshops. Den første var dedikeret ideudvikling ved hjælp af billedekort.

”Den smilende citron vil mange sikkert mene er et af de mest mystiske Dialooglekort. Her har vi faktisk brugt motivet helt konkret,” fortæller Louise Tang Eriksen, der er kommunikations- og projektkonsulent i Natur og Miljø på Gentofte rådhus og en af drivkræfterne i Agenda-21 gruppen, som er sammensat af folk fra kommunens forskellige afdelinger.

”Det er en kæmpe opgave at ændre mind-set i en kommune, så vi må tænke innovativt for at få godt fat i alle – fra dem, der arbejder i kontorerne på rådhuset til dem, der arbejder på genbrugsstationen, i børnehaver, på plejehjem og biblioteker,” siger Louise.

”Fordi vi har så forskellig baggrund, kom der masser af sjove og meget forskellige ideer til visioner, projekter og kommunikationsformer på bordet i ideudviklingsfasen. Kommunikation er jo en stor del af opgaven. Og da modtagergruppen er endnu mere sammensat, vil det være nødvendigt at kommunikere på mange forskellige måder, hvis det skal lykkes at skabe den involvering og det engagement, der kan forankre bæredygtighedstankegangen i alle dele af den kommunale organisation,” forklarer Louise.

På workshop nummer to blev paletten af ideer videreudviklet, diskuteret og raffineret, og på den sidste workshop foretog gruppen en prioritering, hvor de bedste og mest lovende ideer blev samlet på en aktivitetsliste, som nu sættes i værk. Til denne opgave brugte gruppen værdikompasset, som er en af de metoder, der beskrives i bogen. Blandt aktiviteterne er:

  • En event i rådhushallen, faciliteret af smilende citroner
  • En film om at skabe fælles fodslag om klima- og miljøarbejdet i kommunen
  • Aktiviteter på Facebook-siden facebook.com/klimaogbaeredygtighed

”Vi holdt de tre workshops i omgivelser, der også kunne give inspiration, bla. Gentofte Kommunes nye genbrugsstation, som var en ganske anderledes og uventet ramme. Jeg tror, det har givet næring til kreativiteten og inspiration til ideerne,” tilføjer Louise, der nu leder efter nogen, som kan sy 19 citronkostumer…

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.