Innovation i undervisningen – let, sjovt, nyttigt og lærerigt

Lonni Larsen er innovationskonsulent i Center for Undervisningsmidler

Lonni Larsen er innovationskonsulent i Center for Undervisningsmidler (CFU) København og Bornholm – og lærer på Stengård Skole i Lyngby. Lonni anvender gerne Dialooglekortene som opvarmning i grupper, der skal arbejde sammen i nye sammenhænge eller om nye udfordringer.

Nytænkning har vi brug for i Danmark! Derfor skal der innovation ind i undervisningen i folkeskolen. Og det behøver ikke at være svært. Det fortæller Lonni Larsen, som er innovationskonsulent i Center for Undervisningsmidler (CFU) København og Bornholm – og lærer på Stengård Skole i Lyngby.

”I kølvandet af den nye skolereform havde vi brug for nogle Brain Breaks for at holde tempo og energi oppe i timerne i min 9. klasse. En Brain Break – eller Energizer – er en aktiv pause i undervisningen, hvor eleverne får rørt sig. Man giver hjernen en lille pause og får ny energi til det videre arbejde,” fortæller Lonni.

Så Lonnis elever har selv fundet på en masse sjove Brain Breaks. En af dem kalder de Kung-Fu. Her kæmper to eller fire elever mod hinanden. De stiller sig et par skridt fra hinanden og tæller ned fra tre – og på NU må alle foretage én bevægelse og kun én. Det kan være en angrebsbevægelse eller en bevægelse for at afværge et angreb. Derefter fryser alle i stillingen i ca. 20 sekunder. Øvelsen gentages i op til 10 minutter.

”Denne Brain Break er motorisk udfordrende, og de tossede stillinger, som eleverne ender op i, giver en masse grin,” fortæller Lonni.

Når folk opdager, at man kan tolke det samme kort vidt forskelligt, så forstår de, hvordan Dialoogle kan bruges til at booste kreativitet og nytænkning.

”Jeg var klar over, at jeg måtte involvere eleverne i at udvikle Brain Breaks, hvis de skulle fænge i 9. klasse. Så med mine Dialooglekort satte jeg en lille innovativ proces i gang, hvor eleverne selv skulle finde på sjove pauseaktiviteter.”

”Først bad jeg hver elev vælge et kort og ud fra det fortælle om, hvad de synes er sjovt, og hvad der gør dem glade. Vi fik en masse forskellige forslag på bordet. Fysisk aktivitet og samspil var fælles træk i de fleste. Samtidig blev det tydeligt, at vi er forskellige.”

Med denne fælles viden udviklede eleverne deres egne Brain Breaks og er nu i gang med at teste dem på andre klassetrin. Når de er rettet til, bliver de lagt på YouTube, så de kan spredes til skolens øvrige klasser, og så andre også kan bruge dem.

”Dermed slog vi flere fluer med ét smæk. Eleverne lærte nyt om hinanden og fik udviklet en række pauseaktiviteter, som de godt kan lide. Samtidig har de skullet udarbejde vejledninger, som er lette at forstå for andre, og det er en faglig udfordring. – Som lærer har jeg selv lært, hvilke Brain Breaks vi vil få størst succes med på skolen. Og sammen har klassen og jeg arbejdet med innovation på en helt enkel måde.”

Som innovationskonsulent bruger Lonni gerne Dialooglekortene som opvarmning i grupper, der skal arbejde sammen i nye sammenhænge eller om nye udfordringer. Det gælder både, når hun underviser lærere i at bringe innovation ind i undervisningen, og når hun underviser elever i grundskolen.

”Når folk opdager, at man kan tolke det samme kort vidt forskelligt, så forstår de, hvordan Dialoogle kan bruges til at booste kreativitet og nytænkning,” siger Lonni, der samtidig fremhæver, at forhåndskendskab til kortene og processen ikke mindsker innovationsfaktoren.

”Det er ikke selve processen, men ideerne, den frembringer, som skal være innovative! Og det bliver lettere lave innovation i undervisningen, hvis man er tryg ved Dialoogle og de kreative processer, man anvender,” slutter Lonni Larsen.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.