Idegenerering ud fra et fastlagt mål eller eller en given problemstilling

En sjov og intensiv øvelse, der kan producere fantastiske resultater. 

 1. Definer udfordringen eller opgaven til idegenerering.
 2. Med en meters afstand lægger du et antal billedkort op, som svarer til halvdelen af deltagerne. Kortene lægges med bagsiden opad.
 3. Bed deltagerne om at stille sig i to rækker over for hinanden ud for hver sit billedkort – på begge sider af rækken.
 4. Den ene række af deltagerne vender kortet foran dem. De skal nu sammen med makkeren overfor byde ind med en idé til løsning af opgaven eller udfordringen, som billedkortet inspirerer til. Makkerparret skal i fællesskab udfolde ideen i to minutter.
 5. Den ene række deltagere skal nu flytte tre pladser mod højre, så de står over for en ny makker. De to, der stod først, går frem til den anden ende af rækken.
 6. Den deltager, der ikke har rykket plads, skal nu præsentere ideen for den nye makker overfor, og sammen videreudvikler de på ideen i to minutter.
 7. Der rykkes igen pladser, og på ny præsenteres og videreudvikles der på ideerne. Dette kan gentages igen, hvis man ønsker.
 8. I plenum præsenteres ideerne nu for alle de andre deltagere ved hjælp af billedkortet.
 9.  Kortene lægges igen ud på gulvet på række med en meters afstand.
 10. Deltagerne stiller sig nu ud for de ideer, som de tror mest på.
 11. Hvis der er flere deltagere om den samme idé, vælges en tovholder på ideen.
 12. Nu aftales det i plenum, hvem, der gør hvad,  og hvornår.

Hvis der kun er to-tre deltagere, så bed dem om at lave øvelsen hver for sig først.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.