Ideer til trivsel på arbejdspladsen

Definér i fællesskab hvad et godt arbejdsmiljø er for jer og få ideer til trivsel som kan implementeres på jeres arbejdsplads og senere evalueres.

 1. Spred Dialoogle billedkort ud foran gruppen.
 2. Bed dem gå sammen i makkerpar med en, de ikke arbejder sammen med til daglig.
 3. Bed tomandsgrupperne vælge to kort. Det ene skal vise noget om god trivsel på arbejdspladsen. Det andet skal fortælle noget om, hvad man kan gøre, hvis der er meget stress på arbejdspladsen. Giv grupperne god tid til at snakke sammen.
 4. Bed nu tomandsgrupperne om at gå sammen med et andet makkerpar og fortælle om de billedkort, de har valgt.
 5. Del deltagerne op i nye større grupper på otte til ti deltagere, og bed dem om at samle trivsels kort sammen og løsningskort sammen i to bunker.
 6. Bed så hver af grupperne vælge tre billedkort fra bunken med trivselskort.
 7. Bed derefter grupperne vælge tre billedkort fra bunken med løsningskort.
 8. Grupperne fremlægger i plenum.
 9. Diskussion i plenum om trivslen og stressniveauet er på arbejdspladsen. Er der blandt løsningskortene umiddelbare forslag til forbedringer eller andre brugbare ideer?
 10. Aftal hvordan forbedringerne implementeres på arbejdspladsen ud fra: Hvem gør hvad hvornår!
 11. Sørg for at der jævnligt evalueres på, hvor langt arbejdspladsen er i implementeringen.

Samtalegruppernes størrelse i øvelsens sidste del kan varieres.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.