Hvem har overblik og lederpotentiale

Dr. Roger Greenaway er specialist i eksperimentel læring og aktiv kompetencevurdering (Active Reviewing)

Briten Dr. Roger Greenaway er specialist i eksperimentel læring og aktiv kompetencevurdering (Active Reviewing), som han underviser i over hele verden.

Dr. Greenaway skulle hjælpe en gruppe HR-chefer og headhuntere med finde effektive metoder til vurdere, om en person er god til skabe sig det store overblik, hvilket anses for at være en af de vigtigste egenskaber for en leder.

Gruppen testede 14 forskellige bedømmelsesværktøjer og valgte Dialoogle som et af de bedste.

Testen foregik ved, at Dr. Greenaway bad deltagerne om at gå sammen i grupper på tre-fire personer og hver især vælge fem billedkort. Kortene skulle de bruge til at fortælle om en arbejdsudfordring, som de havde klaret med et godt resultat.

Derefter bad Dr. Greenaway dem om at prøve at bryde den lineære rækkefølge, som de havde lagt deres billeder i – og i stedet omplacere kortene og fortælle deres historie på en anden måde.

HR-cheferne og headhunterne konkluderede, at personer, som har svært ved at bryde den lineære rækkefølge i deres historie, også vil have svært ved at skabe sig det store overblik. Omvendt vil personer, der let kan lægge deres kort op på forskellige måder og fremhæve andre indgangsvinkler og pointer, have bedre evner til at skabe sig overblik og se handlemønstre.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.