Hvem er vi – og hvor skal vi hen?

Bente Ulfkjær er Director & Team Assistant i en af Danmarks største virksomheder

Bente Ulfkjær er Director & Team Assistant i den centrale marketingafdeling i en international division af en af Danmarks største virksomheder. Som passioneret Dialooglebruger har hun opbygget ny fortåelse og gejst omkring teamets mål og strategier.

Bente Ulfkjær arbejder i Schweiz i den centrale marketingafdeling hos en international division af en af Danmarks største virksomheder. Efter flere år med travlhed og store udfordringer havde teamet i Schweiz brug for at redefinere sin rolle i den store organisation. ”Vi havde en masse gamle fluffy ord, som ikke længere sagde os noget,” fortæller Bente, der fik til opgave at gøre noget ved det.

”Jeg forberedte tre workshops med det formål at få skabt et klart billede af os som team, landskabet vi opererer i, og vores vision, mission og værdier.”

På første workshop stiftede de ni teammedlemmer bekendtskab med Dialoogle første gang. Det viste sig at være kærlighed ved første blik. Med enkle øvelser valgte de to Magnumkort, som symboliserer afdelingen som team – elefanten og løven.

Den næste workshop fandt sted nogle uger senere. Bente tog udgangspunkt i Søren Kirkegaards konstatering af, at livet skal leves forlæns, men forstås baglæns. Hun designede en tredelt øvelse til at beskrive det landskab, som marketingafdelingerne i den internationale division opererer i – før, nu og i fremtiden. Tre ens plancher blev hængt op i lokalet. De var delt op i sektioner. Første sektion med overskriften FORTIDEN indeholdt ét spørgsmål: Hvordan så vores verden ud tidligere? I anden sektion med overskriften NUTIDEN var der to spørgsmål: Hvordan ser vores verden ud i dag? Hvad har været de største forandringer? Tredje sektion med overskriften FREMTIDEN indeholdt tre spørgsmål: Hvordan kommer vores verden til at se ud i fremtiden? Hvad er de største værdier, vi skal skabe? Hvad er de største forandringer, der skal ske?

Vi bruger kortene, når vi kan, og vores chef lægger elefanten og løven frem, når han skal præsentere marketingteamet.

”Denne gang spredte jeg fire sæt Pocketkort ud på gulvet. Min idé var, at de skulle fylde så meget som muligt. Det viste sig, at de mange små kort skabte en ny effekt. Deltagerne kom både tættere på kortene og på hinanden,” fortæller Bente.

I hver af øvelsens tre dele skulle alle vælge et kort som svar på hvert spørgsmål, gå sammen i grupper à tre (nye hver gang) og blive enige om ét kort, der symboliserede gruppens svar. Kortene blev hæftet op på plancherne.

“Blandt dem var billedet af et drivhus som symbol på, at marketingafdelingernes største værdi er at få ting til at gro. En vej som symbol på, at vi skal være gode til at navigere, fordi vi aldrig ved, hvad der venter om næste hjørne. Og et lyn som symbol på, at ud af det blå kan der komme forandringer, som vi skal være parat til at reagere på.”

”Nu havde vi et rigtig godt fundament for den sidste workshop, hvor vi skulle brainstorme om vores vision, mission og værdier. Jeg fjernede kortene, vi havde brugt, og lod resten ligge på gulvet, selv om vi ikke skulle bruge dem. Men under diskussionerne kunne folk alligevel ikke lade være med at gå rundt og kigge på kortene, som hjalp dem med at få ideer, klare tankerne og få styr på deres holdninger.”

”Da vi senere analyserede på billedernes funktion i vores proces, var der flere interessante observationer. For eksempel at alle faktisk nåede frem til de samme konklusioner, selv om de valgte forskellige billedkort. Deltagerne arbejdede langsommere i første runde, hvor jeg var i lokalet, men hurtigere og mere effektivt i tredje runde, hvor jeg ikke var tilstede. Nogle arbejdede hurtigt i én gruppe, men langsomt i en anden, og det indikerer, at der er forskel på vores effektivitet, alt efter hvem vi er sammen med.”

Nu hænger teamkortene og landskabskortene på afdelingens opslagstavle til daglig inspiration.

”Alle er blevet meget glade for Dialoogle. Vi bruger kortene, når vi kan, og vores chef lægger elefanten og løven frem, når han skal præsentere marketingteamet,” slutter Bente Ulfkjær.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.