Hold konferencen på sporet fra start til slut

Brug Dialoogle til at skabe sammenhæng og resultater, når I holder seminarer, konferencer, workshops o. lign.

 1. Du skal bruge et passende antal Editions, A3-ark, spritpenne, tørresnore og klemmer.
 2. Læg tre gange så mange Pocketkort ud på bordene/stolene, som der er deltagerpladser.
 3. Efter velkomst beder du deltagerne finde billedekort på – og diskutere – dagens kernefokus. Du afgør, hvor længe processen skal køre. Er der brug for fleksibilitet, kan den forlænges, så længe aktiviteten og stemningen er høj.
 4. Når introduktionsøvelsen stoppes, skal deltagerne beholde deres kort, som skal bruges senere.
 5. Herefter følger programmets øvrige indslag. Undervejs kan du bede deltagerne vende tilbage til deres kort for at holde fast i dagens røde tråd.
 6. Som sidste programpunkt mødes alle på gulvet, hvor der er lagt tre gange så mange Magnumkort ud, som der er deltagere. Tørresnore er hængt op, og A3-ark, spritpenne og klemmer er til rådighed.
 7. Nu beder du alle om at finde et kort, som symboliserer den vigtigste pointe eller idé, som de tager med sig fra konferencen.
 8. Herefter går deltagerne sammen i grupper á tre. Er der tale om deltagere med forskellige indgangsvinkler til emnet, vil det være en god idé at sikre, at alle eller flere af disse er repræsenteret i hver gruppe.
 9. I grupperne præsenterer deltagerne deres kort fra dagens indledning.
 10. Herefter består opgaven nu i, at hver gruppe bliver enige om en til tre pointer eller ideer, som de mener er det vigtigste, de kan bidrage med for at realisere konferencens overordnede målsætning.  – Giv grupperne god tid.
 11. Når grupperne er færdige, skriver de deres forslag ned på et A3-ark og vælger et billedkort, der symboliserer deres forslag, blandt de kort, de allerede har, eller dem, der stadig ligger på gulvet. – Derefter hænger de deres ark og billedkort op på tørresnoren.
 12. Alle går nu rundt og kigger på tørresnoren, hvorefter ideer og forslag diskuteres i grupper eller i plenum.
 13. Tørresnorens ark og billedkort fotograferes og bruges herefter til at udarbejde et idekatalog eller referat.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.