Hjælp en jobsøger til en god ansøgning

Byg en billedmosaik sammen med en jobsøgende, der har brug for ny optimisme. Det kan blive genvejen til et ønskejob.

  1. Læg et Pocketsæt ud på bordet og bed jobsøgeren om at finde tre billedkort, der illustrerer, hvad der vil gøre hende/ham glad ved at have et godt job. – Læg kortene ud på en række, og skriv nøgleordene ned på papir.
  2. Bed nu jobsøgeren fortælle om nogle af sine største succeser fra sit tidligere arbejdsliv. Stil uddybende spørgsmål og bed jobsøgeren finde billedkort, der fortæller om de særlige styrker og færdigheder, som har haft betydning for succeserne. – Skriv dem ned på papir. Og placér de valgte kort på en række under den første række.
  3. Herefter spørger du jobsøgeren, hvad der kunne gøre hende/ham endnu mere glad for et job – og beder hende/ham finde billedkort på det. Nu har jobsøgeren mulighed for at fortælle om personlige interesser, ønsker og følelser, som sjældent får plads hos en desillusioneret jobsøgende. Brug god tid på samtalen og skriv ned. Og læg derefter billedkortene op i en tredje række under de to første.
  4. Nu har I skabt et godt grundlag for en brainstorm, hvor I kortlægger brancher, virksomheder og stillinger, som jobsøgeren vil fungere godt i. – Skriv konklusionerne ned.
  5. Jobsøgeren tager til slut et billede af billedmosaikken med sin mobil.  – Herefter kan hun/han bruge billedet og noterne fra jeres samtale til at udbygge sit CV, målrette sine ansøgninger og forberede de jobsamtaler, der gerne skal følge.

Det er vigtigt, at I bruger god tid på punkterne 2. og 3. Derfor er der ingen begrænsning på, hvor mange kort der kan vælges. Stop først, når I begge synes, at I er nået til bunds i samtalerne. Det giver et bedre grundlag for en god ansøgning.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.