Historiefortælling: Hemmeligheden bag en virksomheds succes

Pernille Stockfleth er historiefortæller fra Levende Fortællinger

En dansk virksomhed har stor fremgang og ekspanderer stærkt i flere lande. Det går over stok og sten, og der kommer hele tiden nye ansatte til. For ikke at sætte succesen over styr, iværksætter ledelsen et internationalt teambuilding program, som historiefortæller Pernille Stockfleth bidrager til.

“Jeg mødte medarbejderne i store hold på 60 personer ad gangen, og sammen indledte vi jagten på de positive historier, der er rygraden i virksomheden og forudsætningen for dens succes, fordi de præger enhver handling og beslutning hos ledere og medarbejdere,” fortæller Pernille.

Hun bad medarbejderne gå sammen i grupper på syv, vælge et billede på en positiv oplevelse fra dagligdagen, der havde sat sig spor hos dem – og derefter fortælle deres historier for hinanden.

Efter første fortællerunde mødtes deltagerne i to omgange i nye grupper, og efter en god times tid havde alle lyttet til 21 personlige historier om kulturen i deres virksomhed.

Så bad Pernille alle deltagere om at gå hen og lægge hånden på skulderen af en af de personer, hvis historie havde berørt dem i særlig grad.

Når man kombinerer to meget kraftfulde ledelsesværktøjer som historiefortælling og Visual Talking, kan man løfte sin virksomhed op på et højere niveau.

Det bliver til en forunderlig molekylær struktur, når 60 mennesker kobler sig sammen i et fysisk netværk, der bygger på fakta og følelser, og alle får en stærk og nærværende  oplevelse af den virksomhedskultur, der binder dem sammen. – Som afslutning blev tre-fire af de mest populære historier fortalt igen for hele deltagergruppen.

”Det var udtryksfulde og bevægende historier om, hvordan medarbejdere var blevet modtaget med omsorg, varme og god information, da de var tiltrådt. Om hvordan gode kolleger og ledere havde hjulpet medarbejdere, der havde lidt tab eller følt sig stressede. Og om stolthed og glæde, når svære opgaver var løst i et godt kollegialt samarbejde og havde høstet ros og anerkendelse fra ledelsen,” fortæller Pernille.

De visuelle historiefortællinger gav et klart billede af en virksomhedskultur, der var stærkere end ledelsen havde forventet, og gode pejlemærker for, hvordan den kunne fastholdes og styrkes. For medarbejderne blev virksomhedens kultur og værdier synlige og nærværende. De personlige relationer blev stærkere. Og lysten til bidrage til den gode kultur voksede mærkbart.

”En historie gengiver virkeligheden med en vis logik og stringens. Billeder åbner sindet op og lukker impulser, følelser og associationer ind. Når man kombinerer to meget kraftfulde ledelsesværktøjer som historiefortælling og Visual Talking, kan man løfte sin afdeling, virksomhed eller organisation op på et højere niveau, når det gælder innovation og produktivitet – permanent og ikke kun for en kort periode,” fortæller Svend-Erik Engh, der sammen med Pernille Stockfleth er instruktør på Dialoogles lederkursus ”Visuel historiefortælling i virksomheder”.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.