HG-elevers første møde med spansk

Maria De Osa Aznar underviser i spansk på Handelsskolen

Maria De Osa Aznar underviser i spansk på Handelsskolens Grunduddannelse på Tietgen-skolen i Odense. Hun bruger Dialoogle til at give eleverne en flyvende start med det nye fremmedsprog.

For Marias HG-elever er spansk et begyndersprog, som de ikke har modtaget undervisning i før. Det betyder, at de fleste har svært ved at tro, at de kan lære at forstå spansk – for slet ikke at tale om at lære at sige noget på dette meget fremmede sprog.

”Det er altså nogle store barrierer, som eleverne skal over for at komme i gang. De tror ikke, at de kan – men de kan faktisk mere, end de tror,” fortæller Maria, som bruger Dialoogle til at hjælpe eleverne med at opdage det.

”Jeg lægger 20 Magnumkort ud på gulvet. Så begynder jeg at fortælle på spansk om motivet på et af kortene, mens eleverne lytter. Den elev, der først forstår, hvilket kort jeg taler om, skal løbe ind og hente det.”

”Alene det at eleverne ikke skal sidde på deres pladser, men kan rejse sig op og komme ud på gulvet, løsner op i sig selv. Når vi først er i gang, så går der konkurrence i det. – Og pludselig går det op for eleverne, at de faktisk godt kan forstå noget af det, jeg siger. Øvelsens karakter af lytteleg gør, at også stille elever, som normalt ikke tør sige noget, kan være med og få nogle succesoplevelser, når de kan hente et kort,”  fortæller Maria.

”På denne måde kan jeg faktisk fastholde klassens koncentration i en hel time, hvilket ellers godt kan være svært i almindelig klasseundervisning.”

Gennem lyttelegen bliver Marias elever mere fortrolige med lyden af det spanske sprog, men også med billedkortene. Når hun senere tager kortene frem igen, vil det også være lettere for eleverne at komme over talebarrieren og få munden på gled.

”I sprogundervisning på et højere niveau vil det være oplagt at lade eleverne tale med hinanden på fremmedsproget ud fra billederne,” slutter Maria.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.