Gode spørgsmål gør Dialoogle endnu bedre

Alice Kastbjerg Darville er konsulent i pædagogisk udvikling

Rundt om på landets skoler arbejdes der i disse måneder intenst med at føre den nye skolereform ud i livet. Lærere og pædagoger skal arbejde sammen på nye måder, og dette samarbejde hjælper Alice Kastbjerg Darville med til at sætte på skinner. Alice er konsulent i pædagogisk udvikling på skole- og dagtilbudsområdet, og Dialoogle indgår som værktøj i hendes kurser og sparringer.

Hun forbereder sine kurser ved at designe forløb med gode spørgsmål, som kan føre deltagerne frem til de bedste løsninger på deres udfordring. Forløbene ser i store træk således ud:

  • Rammesætning: Her defineres udfordringen og det fælles mål, og spillereglerne kommer på plads.
  • Den aktuelle udfordring: Her afdækker gruppen sine styrker og muligheder og udvikler ideer.
  • Handleplanen: Her arbejdes der med, hvordan gruppen kommer videre med de bedste løsninger.

Og hvad er så gode spørgsmål? Her får du nogle tips fra Alice:

”Spørgsmålene skal være åbne, tage højde for deltagernes baggrund og situation og sikre, at vi får fat i lige det, som deltagerne har brug for at vide for at kunne løfte deres udfordring,” fortæller Alice, der blandt andet bruger psykiateren Karl Tomms fire spørgsmålstyper som inspiration.

”Som opvarmning er det godt at få afstemt deltagernes forventninger, og det gør jeg fx med et spørgsmål som: Hvis vi kun have én time til dette kursus, hvad var så det vigtigste udbytte, som I skulle have med herfra? Det er vigtigt at vide for mig som kursusleder, men også for alle deltagerne.”

Spørgsmålene er vigtige, fordi de styrer processen. Dialoogle-kortene er vigtige, fordi de fjerner de indbyggede barrierer i tankegang og ordvalg og motiverer os til at reflektere, tænke innovativt, tale frit og udtrykke os mere nuanceret.

Når Alice fx på en teamsparring spørger deltagerne, hvilke værdier der er vigtige i et professionelt læringsfællesskab, får hun mange forskellige svar. ”Værdier er er noget subjektivt, og det kommer næsten altid bag på folk. Når jeg fx får svar som god kommunikation eller god energi, så vil mit næste spørgsmål være: Og hvad er så det? Via den diskussion, der så følger, vil gruppen selv definere et sæt spilleregler, som alle forstår.

Udfordringer kan fx være at forbedre undervisningen, arbejdsklimaet eller samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Her giver Alice et tip til at spare tid:

”Jeg bruger ikke tid på at analysere, hvor der er problemer, og hvad der ikke fungerer godt. I stedet gør jeg som solsikken, der spejder efter solen, og stiller spørgsmål, som får folk til at fokusere på det, der lykkes, se fremad og søge styrker, muligheder og løsninger.  Så er vi hurtigt på vej i den rigtige retning.”

”Spørgsmålene er vigtige, fordi de styrer processen. Dialoogle-kortene er vigtige, fordi de fjerner de indbyggede barrierer i tankegang og ordvalg og motiverer os til at reflektere, tænke innovativt, tale frit og udtrykke os mere nuanceret. Med kombinationen af billedkort og gode spørgsmål kan gruppen nå frem til en indsigt i styrker og muligheder, som gør det lettere at forstå, beslutte og udarbejde en konkret handleplan.”

Alice slutter sine kurser med at se tilbage på de mål, som deltagerne satte op for dagen – og spørge: Hvad tager I med herfra i dag?

”Opsamlingen i gruppen betyder, at alle går fra kurset med et detaljeret billede af udbyttet, der dermed bliver mere brugbart for både deltagerne og kursuslederen,” slutter Alice Darville.

 

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.