God patientkommunikation gør lægen glad

Majorie van der Cingel er psykolog på universitetet i Utrecht

Majorie van der Cingel er psykolog. På universitetet i Utrecht i Holland bruger hun Dialoogle til at undervise kommende praktiserende læger i at dele erfaringer, kommunikere med patienter og reflektere over de beslutninger, de hver dag skal træffe i deres lægepraksis.

Når en patient kommer til sin praktiserende læge med hovedpine, spørger lægen ind til smerten og rådgiver om behandling. Sjældnere er det, at lægen også spørger ind til patientens følelser omkring hovedpinen – er patienten fx bekymret eller bange for, hvad hovedpinen kan skyldes? De fleste læger ønsker at hjælpe deres patienter bedst muligt, men det kræver ofte en bredere tilgang og indsigt end den rent medicinske.

Majorie van der Cingel er psykolog. På universitetet i Utrecht i Holland bruger hun Dialoogle til at undervise kommende praktiserende læger i at dele erfaringer, kommunikere med patienter og reflektere over de beslutninger, de hver dag skal træffe i deres lægepraksis.

Resultatet er, at de fleste læger oplever det som en stor tilfredsstillelse, at de kan gøre mere for patienten end at udskrive en recept eller sende ham videre til en speciallæge.

”På medicinstudiet har lægerne været fokuseret på det medicinske, så de har let ved at tale om patienternes sygdomme. Men tit har de svært ved at tale med patienterne om ikke-medicinske forhold, som også kan være medvirkende årsag til de fysiske symptomer, patienterne klager over. Ligeledes kan det være svært at skulle overbringe patienter dårlige nyheder og at tale med dem om fx sexproblemer,” fortæller Majorie.

”Billeder gør det lettere at tale om følsomme eller tabubelagte emner. Ved systematisk brug af billedkortene i undervisningen bliver lægerne trænet i at tale om følelser og spørge ind til sociale og psykologiske faktorer, som kan give anledning til de somatiske symptomer, patienterne henvender sig med. Det giver lægerne en dybere indsigt og bedre muligheder for at hjælpe deres patienter bedst muligt.”

Resultatet er, at de fleste læger oplever det som en stor tilfredsstillelse, at de kan gøre mere for patienten end at udskrive en recept eller sende ham videre til en speciallæge.

Som psykolog finder Majorie og hendes psykologkolleger billedværktøjet værdifuldt såvel i undervisning som i samtaler med klienter. Hun opnår de bedste resultater, når hun tager kortene i brug uden nogen form for introduktion til værktøjet. Og hver eneste gang er hendes kursister og kolleger overraskede, hvor effektivt billederne skaber indsigt og gør det lettere at håndtere emner og situationer, som de ellers oplever som svære.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.