Giv medarbejdersamtalen et tiltrængt løft

Henrik Hermansen er sekretariatsleder på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS

Med Dialoogle har sekretariatsleder Henrik Hermansen på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School (CBS) skabt fornyelse, dybde og ny dynamik i MUS-samtalerne med sine medarbejderne.

Medarbejdersamtaler – eller MUS – bliver rutine, når ledere og medarbejdere har arbejdet sammen gennem flere år. Det er jo heldigvis tilfældet mange steder, hvor folk er glade for deres arbejde. Og det er de på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School (CB), hvor flere af sekretariatsleder Henrik Hermansens medarbejdere har været ansat i 15 år.

”Så kan den almindelige MUS blive noget rituel og miste meget af sin værdi,” fortæller Henrik. Han meldte sig derfor til et internt kursus i Dialoogles billedbaserede MUS-koncept, som HR-afdelingen på CBS havde arrangeret. Og umiddelbart derefter tog han selv værktøjet i brug i de vigtige medarbejdersamtaler.

”Det skabte fornyelse og dynamik. Billederne gør det lettere at fremføre kritik, fordi de giver tryghed. Og så trækker de følelser frem og tager samtalen andre steder hen, end vi plejer at komme. Den bliver mere uforudsigelig og mere underholdende, men også betydeligt mere udbytterig,” fortæller Henrik.

Han har ikke alene brugt Dialoogle i samtaler på tomandshånd, men også i en dobbeltsamtale med to medarbejdere, der arbejder tæt sammen, og det fungerede så godt, at Henrik har til hensigt at gøre det igen.

MUS-samtalen bliver mere uforudsigelig og mere underholdende, men også betydeligt mere udbytterig.

”Det gav os lejlighed til at diskutere deres samarbejdsrelationer og afstemme deres arbejdsopgaver fremadrettet, hvilket er vældig nyttigt både for dem som samarbejdspartnere og for mig som leder.”

Det er Henriks oplevelse, at den billedbaserede MUS kræver længere tid end den almindelige.

”Man skal afsætte omkring tre timer til processen, hvor vi normalt bruger halvanden time til en samtale. Men så kommer man også længere omkring og i dybden med både samarbejde, trivsel, kompetence- og karriereudvikling.”

En handleplan og en tjekliste sikrer, at parterne i fællesskab kan fastlægge en udviklingsplan for den enkelte medarbejder, og at der bliver fulgt op på aftalerne.

Det er Henriks opfattelse, at den billedbaserede MUS forudsætter en vis portion åbenhed og legelyst hos medarbejderen. Derfor vil han tilbyde den til sine medarbejdere og lade dem selv vælge mellem den og en traditionel samtale.

Henrik har endnu ikke har haft tid til at foretage en egentlig evaluering sammen med sine medarbejdere, som i sidste ende er dem, der skal efterspørge det nye MUS-koncept.

”Jeg er spændt på at få noget mere erfaring i værktøjet og mere systematisk evaluere det sammen med mine medarbejdere for at afgøre, om vi vil bruge det som den nye standard eller som supplement i forbindelse med den årlige MUS-runde i sekretariatet.”

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.