Frontal tackling af utryghed

David Hansen er koncerndirektør i Taconic

Taconic er en gammel amerikansk bioteknologi-virksomhed med afdelinger over hele verden. Virksomheden indførteen ny global organisation og forretningsmodel, og den nye danske koncerndirektør David Hansen måtte afskedige næsten hver femte af knap 1.000 medarbejdere i USA på grund af finanskrisen. Det skabte massiv utryghed blandt de tilbageværende medarbejdere.

”Jeg havde brug for at aflive rygter, give svar, få fakta på bordet og afmystificere den gennemgribende forandring, som virksomheden var i gang med – og ikke mindst at lære den enkelte medarbejder at kende og få en konstruktiv dialog i gang,” fortæller David.

Og selv om det ikke lyder som nogen nem opgave, så fik David løst den med forbavsende gode resultater. Han valgte at møde medarbejderne i grupper på omkring 20 ad gangen med Dialoogle som ice-breaker og dialogværktøj.

”Alle steder var medarbejderne bange for at møde mig. De kendte mig jo ikke, jeg havde afskediget mange af deres kolleger, og de var ikke vant til at møde chefen i mindre grupper. Så jeg blev mødt med tillukkede ansigter og korslagte arme,” siger David Hansen.

”Medarbejderne havde forventet, at jeg ville stille op med en traditionel PowerPoint præsentation og tale envejs, og derfor kom billedkortene som en overraskelse. Det var noget nyt, og det var sjovt. Jeg stillede ganske få spørgsmål og bad dem ud fra kortene fortælle om, hvad der foregik i virksomheden, hvor de følte, virksomheden skulle hen, og hvordan stemningen var. Det var medarbejderne, der talte stort set hele tiden – både til mig og til hinanden. De kunne slappe af, grine sammen, være sarkastiske og lukke op for deres tvivl og frygt. For det var jo billederne, der ’talte’ – og ikke dem selv,” fortæller David.

Jeg holdt 10 Dialoogle-møder på tre dage på vores største site i New York, hvor jeg mødte godt 250 medarbejdere i grupper af 6-30.

Nogle steder blev møderne holdt i et mindre auditorium. Her delte David tilfældige kort ud til alle deltagere og bad dem sætte sig sammen to og to og vælge et af deres kort at fortælle ud fra. Andre steder mødte David medarbejderne i et lokale, hvor han kunne lægge Dialoogle-kortene på gulvet eller på et bord og bede deltagerne selv vælge et kort fra sættet. De kendte fysiske omgivelser skulle der nemlig ikke laves om på.

”Jeg holdt 10 Dialoogle-møder på tre dage på vores største site i New York, hvor jeg mødte godt 250 medarbejdere i grupper af 6-30. Det anonyme feedback efterfølgende var meget udførligt, interessant og positivt. Det blev tre dage, som kommer til at betyde rigtig meget for den måde, vi arbejder sammen på fremover. Billederne er noget, medarbejderne husker. Og entydigt positivt.”

David havde gennemført en tilsvarende proces i Europa, og både her og i USA fik Taconic positive tilbagemeldinger på Davids overraskende og direkte tackling af den utryghed, som de gennemgribende forandringer i virksomheden havde skabt. Og nu, hvor der er gået et halvt år, kan Taconic helt konkret registrere større medarbejder- og kundetilfredshed og højere kvalitet i produktionen.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.