Fremlæggelse på et fremmedsprog

En øvelse, der gør det let at få munden på gled på et nyt sprog, der skal læres.

 1. Spred et sæt Dialoogle Magnumkort ud i en cirkel på gulvet.
 2. Bed eleverne stille sig udenom cirklen og lad dem så gå rundt om billederne. Alle vælger et billede, som fortæller noget om, hvad de brænder for. Fx hestesport, venner, fester, musik, udendørsliv osv.
 3. Bed gruppen stille sig op i en rundkreds, så alle kan se og høre, hvad der foregår. De billeder, der ikke er valgt, ryddes væk.
 4. Find en frivillig, der skal fortælle om det valgte billede i et minut på fremmedsproget. Herefter klapper alle! Eleven, der står til højre, fortsætter. Der må godt meldes pas, men før eller siden skal alle have fortalt om deres billede. Med efterfølgende klapsalve J
 5. Går en elev i stå i sin fortælling, kan du hjælpe videre med spørgsmål:
  ”Hvad er det, du vil fortælle os om i dag?”
  ”Kan du give os et eksempel på….?”
  ”Kunne man forestille sig, at….?”
  ”Kan du kort opsummere, hvorfor…?”
 6. Indsaml alle kortene og læg dem så ud på gulvet, så alle billedkort kan ses.
 7. Lad eleverne vælge et kort, som siger noget om, hvad de synes er vigtigt ved at være velformuleret på et fremmedsprog. Der fortælles i plenum efter tur.

Det kan være en god idé at give god tid til fortællingerne.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.