Forstå og hjælp et andet menneske til større livskvalitet

En god øvelse til pædagoger og lærere, som gerne vil hjælpe handicappede, ældre eller børn til udvikling og bedre trivsel.

 1. En ansvarlig pædagog eller lærer præsenterer personen og det problem, hun/han gerne vil hjælpe personen med at løse, der kan hjælpe til større livskvalitet. – Nøgleord skrives op, så alle kan se dem.
 2. Nu udveksler gruppen faglig erfaring for at forstå personen og hvorfor hun/han har et problem. – Igen skrives nøgleord op, så alle kan se dem.
 3. Spred et Magnumsæt ud. Nu skal der udvikles ideer til, hvordan man kan hjælpe denne person.
 4. Alle får tid til at kigge på kortene og vælger et kort, som har givet dem en idé.
 5. Når alle har valgt et kort, samles gruppen, og deltagerne skiftes til at fortælle om deres ideer. Derefter lægges de valgte kort til side på et bord, som nu bliver til en Idebank.
 6. Alle samles om bordet, og nu kan der stilles spørgsmål, kommenteres, diskuteres og suppleres, så ideerne folder sig ud og bliver mere konkrete.
 7. Når samtalen ebber ud, vælges de tre bedste ideer. De tre kort bliver liggende i Idebanken.
 8. Til at udarbejde en handleplan spredes Magnumsættet minus de tre bedste idekort ud igen.
 9. Læg et 2-4 meter reb ud som en linje. Nu vælger deltagerne efter tur et kort på en handling, som må til for at realisere ideen. Når en deltager har fortalt om sit kort, lægges det oven over rebet på det sted og i den rækkefølge, handlingerne skal gennemføres.
 10. Til sidst skrives handleplanen op med kortmotiverne som referencer, så de ansvarlige kan få den med. Alle kan fotografere de tre bedste idekort og den visuelle handleplan med deres mobiler. Så er det let at evaluere på næste møde.
 11. Når gruppen mødes næste gang, evalueres de tiltag, som i mellemtiden er blevet afprøvet.

Handleplanen kan opdeles i faser (uger eller andre perioder), som kan hjælpe til at sætte delmål.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.