Formidlingsøvelse i matematik

Øvelsen får matematik til at blive sjovt og visuelt

  1. Bed eleverne vælge et billede, der får dem til at tænke på matematik.
  2. Eleverne går sammen i par og fortæller hinanden, hvorfor de netop har valgt det billede.
  3. Makkerparrene skal blive enige om, hvilket af de 2 billedkort, de vil arbejde videre med sammen.
  4. Sørg for at der er et udbud af materialer: Klodser, byggeredskaber, kamera, papir, maling, blade etc.
  5. Spørg hvilke matematikopgaver makkerparrene kan finde på ud fra billedet? Parrene må gerne skrive, fortælle, tegne, regne, bygge, spille eller fotografere.
  6. Støt deltagerne undervejs, så de ender med et gennemarbejdet produkt, som de formidler til et andet makkerpar i klassen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.