Forebyg mobning og styrk kammeratskabet

Øvelsen fungerer rigtig godt i de små klasser.

 1. Spred Dialoogle billedkort ud foran klassen.
 2. Bed eleverne gå sammen i makkerpar med en, de ikke sidder ved siden af.
 3. Bed tomandsgrupperne vælge to kort. Det ene skal fortælle noget om, hvad de synes er en god ven. Det andet skal fortælle noget om, hvad man kan gøre, hvis man bliver ked af det, ens venner gør eller siger. Giv eleverne god tid til at snakke sammen.
 4. Bed nu tomandsgrupperne om at gå sammen med et andet makkerpar og fortælle om de billedkort, de har valgt.
 5. Bed grupperne om at fremlægge i plenum.
 6. Bed eleverne om at lægge alle venskabskortene på gulvet, så alle kort kan ses, og bed dem om at gøre det samme med løsningskortene. Der skal være afstand mellem de to grupper af billeder.
 7. Bed alle i klassen gå hen til bunken af kort, der viser venskab. Når de står der, så bed dem om at kigge hen på bunken af løsningskort.
 8. Spørg klassen om nogen har prøvet at have en god ven?
 9. Spørg klassen om nogen har prøvet at være en dårlig ven? Bed eleven fortælle historien, og fortælle hvad eleven lærte af at være en dårlig ven? Hvis flere har lyst til at fortælle, så byd det velkomment.
 10. Foreslå nu det skal være slut med at være en dårlige venner.
 11. Klassen hænger venskabskortene op i klassen, og har nu en reference/målestok for hvor gode venner de er i klassen.

Hvis emnet er følsomt, kan samtalegrupperne i sidste del af øvelsen gøres mindre.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.