Forberedelse til samtale eller forløb

Afstem forventningerne, inden I for alvor går i gang med coachingen, supervisionen eller terapien.

  1. Spred Dialoogle billedkort ud foran jer.
  2. Begge vælger hver et billedkort, som repræsenterer det vigtigste, I mener, I kan få ud af samtalen/forløbet.
  3. Fortæl hver især om jeres grund til at vælge netop dét kort.
  4. Vælg hver især ét kort, som symboliserer, hvad I mener, I skal være opmærksomme på at bidrage med undervejs i samtalen/forløbet.
  5. Fortæl om jeres grund til at vælge netop dét billedkort.
  6. Læg kortene på bordet og lad dem minde jer om målet og værdierne, der er vigtige for samtalen/forløbet.
  7. Hvis der er tale om et forløb, kan billedkortene hver gang diskuteres: Er billederne stadig dækkende for det, du vil have ud af forløbet? Skal vi vælge nye? Hvorfor? 
  8. Hvis der er behov for at vælge nye, gentages processen.

Spørgsmålene kan varieres, se Gode Spørgsmål.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.