Forbered og kickstart gode udviklingsforløb

Øvelsen er god til at mobilisere erfaringer og kompetencer i organisationen som forberedelse til vigtige projekter. 

  1. Spred Dialoogle kortene ud på gulvet og I er klar til at kickstarte et udviklingsforløb.
  2. Gå sammen i grupper à to personer. Bed alle deltagerne finde to kort hver, ét der beskriver en oplevelse i forbindelse med et udviklingsforløb, hvor deltageren oplevede, at forløbet var rigtig godt. Find noget i billedet der beskriver hvad det gjorde til noget særligt?
  3. I det andet billedkort – find frem til hvad du eller dine kolleger gjorde anderledes end I plejer?
  4. Bed deltagerne fortælle hinanden om hvorfor de valgte de to billedkort og uddyb svaret.
  5. Find et til tre fællestræk i historierne.
  6. Bed deltagerne finde sammen i en ny tomandsgruppe. Genfortæl historien til hinanden, er der noget i historierne der går igen? Husk disse fællestræk! Find igen en ny makker osv. Fortsæt i så lang tid som der er afsat til øvelsen.
  7. Man samles nu i plenum, og alle deltagere skriver de fællestræk de synes er mest markante op på en tavle. Hvis der mangler et fællestræk som ingen har skrevet op, og som forekommer meget vigtigt, skrives det også op på tavlen.
  8. En til tre af deltagerne får til opgave at lave en ”to do” liste over fællestræk; Hvad er essensen, hvad er vigtigst for at lykkes med et godt udviklingsforløb? Denne liste bruges til fremtidige udviklingsforløb.

Man kan også lade som om, at det kommende udviklingsforløb allerede er gennemført. Så beder man deltagerne om at dele deres oplevelse af, hvordan forløbet var, og hvad man forventer bliver anderledes denne gang.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.