Forandringer på arbejdspladsen

Gruppesamtale om det, som er vigtigt for den enkelte og for gruppen, når der sker forandringer på arbejdspladsen.

  1. Inden mødet begynder, former du et hjerte af et langt reb. Der skal være plads til lige så mange billedkort, som der er deltagere. Spred Dialoogle Magnumkort uden om hjerterebet. Der må gerne indgå flere Magnumsæt.
  2. Introducer øvelsen. Bed alle vælge et kort, der repræsenterer den forandring, der skal ske på arbejdspladsen.
  3. Spørg, hvem der har lyst til at starte med at fortælle. Når en deltager har fortalt, skal han lægge sit billede ind i hjertet.
  4. Når fire-fem deltagere har talt, spørger du, om der er andre, der har lyst at tilføje eller spørge om noget. Alle må gerne stille spørgsmål undervejs.
  5. Når energien tager af, stiller du et nyt spørgsmål. Fx ”Kan I vælge et billede, der fortæller noget om, hvad forandringen betyder for jer personligt?”
  6. Når der kommer interessante vinkler ind i samtalen, kan du fastholde og uddybe dem med spørgsmål som ”Er der nogen, som oplever dette på en anden måde?” eller ”Har du tænkt over, hvad der kan være årsagen til, at du ser sådan på …?”  Hvis en deltager er tilbageholdende, så prøv at spørg direkte, om han kan se et sted i hjertepuslespillet, hvor hans kort kan passe ind i forhold til motiver, som andre har talt om.
  7. Alle billedkort uden for hjerterebet lægges nu til side, og deltagerne stiller sig rundt om hjertet og kigger på helheden af udsagnene. Spørg deltagerne, hvad de ser.
  8. Bed en frivillig placere sig i hjertet ved det billedkort, som siger noget om, hvad gruppen kan gøre for at sikre en god overgang til alt det nye, der skal ske, eller andet, som deltagerne har nævnt og fundet vigtigt. Når deltageren har fortalt om sit valg, kan den næste byde ind.
  9. Når emnet er godt belyst, beder du deltagerne vælge et billede, som for den enkelte symboliserer det, de har fået ud af samtalen.
  10. Fortæl til slut deltagerne, at de kan downloade deres billede gratis fra Dialoogles hjemmeside for at huske resultatet.

Opdel hjertet i to lige store halvdele, hvis du ønsker at kategorisere/nuancere udsagnene. Fx om udsagnene har stor eller lille betydning, eller om der er tale om fortid eller fremtid. Du kan lade gruppen beslutte, hvor billedkortene skal lægges.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.