Følelser i undervisningen – tag en snak

Samtaler om de store spørgsmål i tilværelsen. Det, der er vigtigt for den enkelte elev og for klassen som helhed.

  1. Inden undervisningen begynder, former du et hjerte af et langt reb. Der skal være plads til lige så mange billedkort, som der er deltagere. Spred Dialoogle Magnumkort uden om hjerterebet. Der må gerne indgå flere Magnumsæt.
  2. Introducer emnet. Det kan fx være sandhed, tro, kammeratskab, lovlydighed, moral eller næstekærlighed, som lægger op til, at folk tør tale fra hjertet og lade deres følelser komme til udtryk. Bed alle vælge et billede, der siger noget om emnet.
  3. Spørg, hvem der har lyst til at lægge ud med at fortælle. Det kan godt være svært at komme i gang, men det varer kun kort. Når en elev har talt, beder du eleven lægge sit billede ind i hjertet.
  4. Når fire-fem elever har fortalt, spørger du, om der er andre, der har lyst at tilføje eller spørge om noget. Alle må gerne stille spørgsmål, når den enkelte har afsluttet sin fortælling, lagt sit kort og bygget videre på hjertepuslespillet.
  5. Når energien tager af, stiller du et nyt spørgsmål. Fx. ”Prøv at finde et billede, der fortæller noget om, hvad emnet betyder for jer personligt?”
  6. Når der kommer interessante vinkler ind i samtalen, kan du fastholde og uddybe dem med spørgsmål som ”Er der andre, som oplever dette på en anden måde?” eller ”Har du tænkt over, hvad der kan være årsagen til, at du ser sådan på …?”  Hvis en deltager er tilbageholdende, så prøv at spørg direkte, om han kan se et sted i hjertepuslespillet, hvor hans kort kan passe ind i forhold til motiver, som andre har talt om.
  7. Alle billedkort uden for hjerterebet lægges nu til side, og eleverne stiller sig rundt om hjertet og kigger på helheden af udsagnene. Spørg eleverne, hvad de ser.
  8. Bed en frivillig placere sig i hjertet ved det billedkort, som har talt mest til den enkelte, et billede som har vakt en god følelse i maven. Når eleven har fortalt om sit valg, kan den næste byde ind.
  9. Når emnet er godt belyst, beder du eleverne vælge et billede, som for den enkelte symboliserer det, de har fået ud af samtalen om følelser i undervisningen.

Opdel hjertet i to lige store halvdele, hvis du ønsker at kategorisere/nuancere udsagnene. Fx om de har stor eller lille betydning, eller om der er tale om tro eller fakta. Du kan lade klassen beslutte, hvor billedkortene skal lægges.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.