Find ind til ildsjælene

Denne øvelse mobiliserer det personlig engagement i en gruppe, som står over for forandringer eller store opgaver, der kræver, at alle yder deres bedste.

Øvelsen går i dybden med underviserrollen – men den kan bruges til at definere alle mulige andre roller i en virksomhed eller organisation: Den effektive sælger, den omstillingsparate medarbejder, den gode kollega, den enkeltes rolle som ildsjæle i forhold til en stor opgave, osv.

Open-Space Brainstorm
Deltagerne sætter sig i en rundkreds, og alle får udleveret en stor stak papir og en tuschpen. Så beder du deltagerne skrive et ord eller en kort sætning over temaet: Hvad er min opgave som succesrig underviser i organisationen, både i forhold til hvad jeg allerede gør – og hvad jeg ønsker at gøre mere af.

Alle lægger deres papirer på gulvet, så andre også kan se det. De fortsætter, så længe der er behov for det.

Når alle er færdige med den først runde i brainstormen, rejser de sig. Du beder dem komme hen til et andet sted i lokalet, hvor du har spredt et eller flere Magnumsæt ud på gulvet.

Så beder du alle deltagere om at finde 3-5 billedkort, som trigger hjernen til at få fat i endnu flere ord og sætninger, der skal med i brainstormens første runde.

Opdeling af opgaver i kategorier
Nu beder du gruppen om at kategorisere alle de ord og korte sætninger, som ligger på gulvet. Det er tilladt at tale sammen og forhandle, og det forventes ikke, at alle er lige aktive.

Definition og diskussion af opgaverne
Når alle kategorier er lagt ud på gulvet, inviteres deltagerne til at diskutere og definere de enkelte opgaver. Hver enkelt opgavekategori skal beskrives med en overskrift og 5-10 uddybende punkter.

Du opfordrer deltagerne til at bruge billedkort til at uddybe overskrifterne eller beskrive indholdet i opgaverne med. Når deltagerne føler, at de ikke har mere at tilbyde i en samtale, går de videre til en anden gruppe, der har deres interesse efter ’de frie fødders princip’.

Opsamling af resultater
Til slut gennemgås de forskellige opgaver i plenum. Deltagerne skiftes til at oplæse en overskrift og de uddybende punkter, som er kommet frem. Der kan stilles opklarende spørgsmål, men de enkelte opgaver kan ikke diskuteres ydereligere.

Du kan vælge at stoppe processen her og lade resultatet være en større indsigt hos den enkelte deltager. Eller du kan vælge at bruge resultaterne som grundlag for en konkret arbejdsbeskrivelse til fælles reference fremover.

Du kan opfordre deltagerne til at fotografere det billedkort, der bedst symboliserer afklaring og identifikation hos den enkelte. Det kan fx bruges som baggrundsbillede på deres computer eller mobil.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.