Fælles værdier på byggepladsen

Dianna Hansen er kompetence- og udviklingsleder i entreprenørvirksomheden Adserballe & Knudsen

Misforståelser og forsinkelser kan koste dyrt i store projekter af enhver art.  Dianna Hansen er passioneret Dialoogle-bruger.

”De her kort er utroligt gode til at hente nuancer og bløde værdier frem. Jeg bruger dem rigtig meget internt til udvikling af medarbejdere og teams, men også i processer med eksterne partnere,” fortæller hun og giver et eksempel.

”Sidste år startede vi et stort byggeprojekt med et kick-off møde for alle, som var involveret – vores egne chefer, byggeledere og projektfolk, bygherren, arkitekten, ejendomsfunktionærer og beboerrepræsentanter. Gruppen fik så til opgave at udvikle en fælles værdiskabende referenceramme.”

Dianna lagde tre Magnumsæt ud på gulvet og bad de 15 deltagere om hver at finde tre billedkort som symboler på de værdier, de fandt væsentligst i et godt samarbejde.

”Jeg bruger gerne masser af kort, så der er nok at vælge imellem. Og så har jeg udarbejdet en bruttoliste over værdier, som kan tjene til inspiration, hvis der er nogen, der finder opgaven svær. Den indeholder ord som respekt, åbenhed, ærlighed, tillid osv.”

Dianna giver deltagerne god tid til at vælge kort, hvorefter hun beder dem gå sammen i grupper og diskutere de værdier, som de hver især har valgt. Opgaven er så gradvist at reducere antallet af kort – i dette tilfælde 45 – indtil der kun er fem-seks stykker tilbage.

”Jeg går rundt i grupperne, er til rådighed for sparring og holder diskussionerne på sporet. I processen skifter deltagerne grupper og arbejder således med værdierne ad flere omgange. De får inspiration fra hinanden, bliver udfordret på formuleringerne af værdier, som de ofte er enige om, og bliver mere præcise på, hvordan de skal udtrykkes klart.”

Jeg bruger gerne masser af kort, så der er nok at vælge imellem. Og så har jeg udarbejdet en bruttoliste over værdier, som kan tjene til inspiration, hvis der er nogen, der finder opgaven svær.

På byggeprojektet var det værdier som tillid, åbenhed, humor, god tone, respekt, plads til mangfoldighed, værdiskabelse for alle og sammenhold, der kom på bordet. De blev opsummeret i en række billedkort, der symboliserede værdierne, som alle forpligtede sig på, og som gav retningslinjer for kommunikation og samarbejde. Som altid fotograferede Dianna billedkortene, der blev hængt op i skurvogne og kontorer som dekorative pejlemærker.

Når byggeprojekter udfordres og tidsplaner skrider, så koster det penge og skaber problemer med genhusning af beboere og meget andet. Derfor er det vigtigt, at de involverede er klar til at tage de svære snakke, tage ansvar, tage hensyn til hinanden og løse udfordringerne sammen.

”Og det var de ifølge tilbagemeldingerne på dette byggeprojekt – selv da der opstod et alvorligt problem i form af en brand. Det er lettere at tage kontakt og tale sammen, når man har mødt og kender hinanden – så er bygherren ikke bare er en fjern krævende person eller beboerformanden et irriterende brokkehoved,” fortæller Dianna.

Dianna følger gerne op på kick-off mødet undervejs i projektet, så gruppen får lejlighed til at evaluere og justere på rutinerne.

”I dette tilfælde besluttede gruppen for eksempel, at det tit er bedre at ringe til hinanden eller mødes frem for at sende en e-mail.”

I byggeprojekter er det ikke så almindeligt at sætte fokus på de bløde værdier. Derfor har Dianna da også mødt både forundring, skepsis og betænkelighed ved at investere en arbejdsdag i at lege med billeder.

”Men jeg har altid kun fået positiv feedback. For alle ved jo, at det kan koste dyrt på den lange bane, hvis samarbejde og kommunikation ikke fungerer. Og alle kan se, at dette her faktisk virker.”

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.